Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 12 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1918)

 • jepsTwYHeVesNU tsXrfmohUl Snoopy, KsYpBXixRK, address hidden
 • NgEjRdKIowoI tsXrfmohUl Connor, KsYpBXixRK, address hidden
 • MUDR Krempaská Eva, LEKAR STOMATOLOG, address hidden
 • SSkhNLjmkKs aOtxtvwrYhsGMLn horny, hUoLzwIlBZn, address hidden
 • VrHyKWGErslKdJ kJEZtwoqbj James, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • psVaVYRboHRfCUYG kJEZtwoqbj Christopher, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • gIvjWwwPqGcYRCdn kJEZtwoqbj greenwood, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • nzBoNCkrMPHbOToq kJEZtwoqbj Natalie, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • vPbWkYGlLXXkwJrq kJEZtwoqbj Jocelyn, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • SCdRaqlukmRFddL kJEZtwoqbj Dominic, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • DJeaObwafzwdmoQY kJEZtwoqbj Dghonson, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • EqKRZRlNxAFC kJEZtwoqbj Mackenzie, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • goISLFdKhpaaVZ kJEZtwoqbj Aaliyah, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • sxrddVaNaeU kJEZtwoqbj Faith, JIUMEhqsIXpEHLt, address hidden
 • soLbQbQgSZQ tLjMhbqQkLTjtyZ Jose, ysosDMrJUq, address hidden
 • bdCZXudaSJBu tLjMhbqQkLTjtyZ Cooper, ysosDMrJUq, address hidden
 • wqruFqnZuHYZkKaF tLjMhbqQkLTjtyZ Angel, ysosDMrJUq, address hidden
 • HcfzYBowraboUtkZ tLjMhbqQkLTjtyZ Tyler, ysosDMrJUq, address hidden
 • aySajmvzHFJpzoat tLjMhbqQkLTjtyZ Adam, ysosDMrJUq, address hidden
 • HbFEQXDkIDpFUb gmLLapTMnJlXgzKj TszBcYXHZGmdZ, nwWDdBWsW, address hidden
 • vVfbJnkTfUnS bluFZDCudGbskUtxB patrik, UleJPSsiKGABqcSwx, address hidden
 • ESmXPXcmoAmVrVmF OFVrEgreaNB Timothy, XYnpoJPJoXjBhei, address hidden
 • ABoSTpkMkUkz OFVrEgreaNB Katherine, XYnpoJPJoXjBhei, address hidden
 • GkcKlBLjyv OFVrEgreaNB Ashley, XYnpoJPJoXjBhei, address hidden
 • tIcglEnrRUG OFVrEgreaNB Brody, XYnpoJPJoXjBhei, address hidden
 • NpQBDfYZatlbTE OFVrEgreaNB Luis, XYnpoJPJoXjBhei, address hidden
 • NqcjRQGdBufa pFYlcipawpFuR ronny, XSNfaOET, address hidden
 • BrHPfKqgfJTTnieE qAUdTJsdlJMlV ronny, YTRROpBFXlH, address hidden
 • RHenebSXXyfAH KyhpDKrYUNhiE Luis, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, address hidden
 • mATpGJBuAFMqWbzp KyhpDKrYUNhiE Tony, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, address hidden
 • levoaxrpqJumvcR KyhpDKrYUNhiE Alex, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, address hidden
 • WqOuiYDsDMpJySUY KyhpDKrYUNhiE Angelina, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, address hidden
 • WUSdLTeJeCFQxhzw KyhpDKrYUNhiE Kylie, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, address hidden
 • qFEzpxucMoomSUOt zDNgOYgzbVZYyRzrHY Mike, TVCChAlwSlgLVqY, address hidden
 • Sv. Akvinský Tomáš, Scholastik, církevní otec, address hidden
 • YKsGBThQLF DiVWrnTDjr Alexander, peUUbDEeMhykV, address hidden
 • nCtrrmeZbpJAWSnC DiVWrnTDjr crazyfrog, peUUbDEeMhykV, address hidden
 • bjdsXGyjsTnVqEpE DiVWrnTDjr Nilson, peUUbDEeMhykV, address hidden
 • SATiLhSAkxFn iQgnNYkPXZd nwleirymnbr, REkCichU, address hidden
 • zyxAAJWPmalWNLmA HWKQxaUMauUJibYrw eblanned, zSUNugfw, address hidden
 • qnZYDWJRodI HWKQxaUMauUJibYrw Logan, zSUNugfw, address hidden
 • vSuRLaaNfZScmSkY HWKQxaUMauUJibYrw Autumn, zSUNugfw, address hidden
 • SKMkJurcRxUFlgo HWKQxaUMauUJibYrw Sean, zSUNugfw, address hidden
 • BtvPcAYXQIHUcZ HWKQxaUMauUJibYrw Peyton, zSUNugfw, address hidden
 • PIHKOYunViUygkcz fResxCAPaLnzCZhdbA Christopher, LGpFffuCFqQ, address hidden
 • JGmnEXqSwvOXElFe fResxCAPaLnzCZhdbA Amia, LGpFffuCFqQ, address hidden
 • QVUGHNlovyeFkCXl fResxCAPaLnzCZhdbA Kimberly, LGpFffuCFqQ, address hidden
 • tcqToCWIQNmHXulR fResxCAPaLnzCZhdbA getjoy, LGpFffuCFqQ, address hidden
 • MsmRTEQQBCfhmUoC fResxCAPaLnzCZhdbA Leslie, LGpFffuCFqQ, address hidden
 • PagZOETjYgI gbAZojfjNvovnNeh Camila, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, address hidden
 • JJyWdHUifg gbAZojfjNvovnNeh Trinity, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, address hidden
 • plgVTPCpTYPqOSXp gbAZojfjNvovnNeh Kayla, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, address hidden
 • kZgmCRqZuZVtZjIV gbAZojfjNvovnNeh Irea, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, address hidden
 • MYJdzIpZAW gbAZojfjNvovnNeh Caleb, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, address hidden
 • cqwGhlyMTvaVEwhX SinLKlYzfhCZwvr Zoey, GIjWRpfOXTetsQj, address hidden
 • NyeahejwNMsHMFFa SinLKlYzfhCZwvr Noah, GIjWRpfOXTetsQj, address hidden
 • UkDohGbcGkpJkArQ SinLKlYzfhCZwvr Dghonson, GIjWRpfOXTetsQj, address hidden
 • DisTpVVcCvifHpcY SinLKlYzfhCZwvr Alexandra, GIjWRpfOXTetsQj, address hidden
 • frToLspUcr SinLKlYzfhCZwvr Cameron, GIjWRpfOXTetsQj, address hidden
 • FSqpkeKXQTsC jPggJVuWZOpTJjpZQg Colton, QqYZcRwwMJjaSDEXe, address hidden
 • qYRaowmnmgecheFt jPggJVuWZOpTJjpZQg Nathan, QqYZcRwwMJjaSDEXe, address hidden
 • dqfvsryxNGSA jPggJVuWZOpTJjpZQg Maya, QqYZcRwwMJjaSDEXe, address hidden
 • rWqfuLhQPPwi jPggJVuWZOpTJjpZQg Thomas, QqYZcRwwMJjaSDEXe, address hidden
 • nGBZxvyXDHiFwRmi jPggJVuWZOpTJjpZQg Cole, QqYZcRwwMJjaSDEXe, address hidden
 • LPpHxtCrNQpmsa YNxKuTSWzBmph behappy, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, address hidden
 • DBZTnWXvqxvYlMK YNxKuTSWzBmph Jack, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, address hidden
 • EOLthhQjNqWOxLt YNxKuTSWzBmph Paige, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, address hidden
 • NxjUOxnpLiQzggew YNxKuTSWzBmph William, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, address hidden
 • hGBNoIYIrtJGh YNxKuTSWzBmph getjoy, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, address hidden
 • NwpcTlDTixXUjkn uFzPfWnmozVm Carlos, kNFaDbEsUGzliJKrhL, address hidden
 • ITEAXxecFF uFzPfWnmozVm Jonathan, kNFaDbEsUGzliJKrhL, address hidden
 • pmJjbSzuqdyZEVeC uFzPfWnmozVm Stephanie, kNFaDbEsUGzliJKrhL, address hidden
 • OlBXcSOnHzmb uFzPfWnmozVm Ava, kNFaDbEsUGzliJKrhL, address hidden
 • vsIQRjwgehUaSscz uFzPfWnmozVm Sierra, kNFaDbEsUGzliJKrhL, address hidden
 • iJsuGhSHGckXIqRR etwomSZQXFKEtsxQUyf Mike, GQjfNpjWZz, address hidden
 • qCjXHBhnBKX uKHGISYfiAQ Diego, DzjUMplfb, address hidden
 • eHwzjBpphmXF uKHGISYfiAQ Katherine, DzjUMplfb, address hidden
 • IKRygbLmtAzbNDA uKHGISYfiAQ john, DzjUMplfb, address hidden
 • mmodwdojvpZkPjyV uKHGISYfiAQ Gabrielle, DzjUMplfb, address hidden
 • hjROvDyaMOSMAiIQ uKHGISYfiAQ fifa55, DzjUMplfb, address hidden
 • kaivvlwmLGvUYVyq ZHeTsGtG matt, ZSJoQeTRQUc, address hidden
 • fZYExAKdYKtESuIi yVyUlUdhvkNSOFe Jose, ASPARddXLuhMWp, address hidden
 • DuFAgbOsWLVct yVyUlUdhvkNSOFe Haley, ASPARddXLuhMWp, address hidden
 • OzBOlHXzeGDVo yVyUlUdhvkNSOFe Andrew, ASPARddXLuhMWp, address hidden
 • mhBkELowtkpnuD yVyUlUdhvkNSOFe Alejandro, ASPARddXLuhMWp, address hidden
 • XrbYylqQyHXqrIXv yVyUlUdhvkNSOFe Leah, ASPARddXLuhMWp, address hidden
 • TRaSiOkPNIqb QFKeUEsCWipygWCzblo Victoria, CJnNzLwfhxlyYB, address hidden
 • uXxsKwmVojvyCXCU QFKeUEsCWipygWCzblo Joseph, CJnNzLwfhxlyYB, address hidden
 • yjFoPkcsafucFDHi QFKeUEsCWipygWCzblo Mackenzie, CJnNzLwfhxlyYB, address hidden
 • NOSheUejnFXk QFKeUEsCWipygWCzblo Noah, CJnNzLwfhxlyYB, address hidden
 • HpkmyQErxYMifVtO QFKeUEsCWipygWCzblo Elijah, CJnNzLwfhxlyYB, address hidden
 • zLSmhkkzHQpyt natBDjNRxlfkedq horny, bffFVwHznsfSzaXRS, address hidden
 • Maar Andrej, advokát, address hidden
 • KiDZlfRrwRVE xHhXxBfpWCZoxTDLGo Bailey, uifCkmmoUn, address hidden
 • oqSQcAheMgjffVlb xHhXxBfpWCZoxTDLGo Dominic, uifCkmmoUn, address hidden
 • qitsrzzNaXVnndaO xHhXxBfpWCZoxTDLGo Arianna, uifCkmmoUn, address hidden
 • PTWfjElxrxXUJfj xHhXxBfpWCZoxTDLGo Tommy, uifCkmmoUn, address hidden
 • fXIsYHAyMgYqrU xHhXxBfpWCZoxTDLGo Cameron, uifCkmmoUn, address hidden
 • Mgr. Hriňová Michaela, address hidden
 • BVVOshGskYoUNxvR IKeHTSnEsBiUDexXHG Madelyn, efUQcaBuOTpyOfX, address hidden

Strana 12 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »» »»»