PhDr. Oľga Nemcová

Rodina založená na manželstve muža a ženy je ideálom, vzorom a základom spoločnosti nádejou pre budúcnosť. Predstavuje prirodzené spojenie, ktoré:

  • prináša život,
  • poskytuje bezpečný priestor na lásku a učenie,
  • na prípravu človeka na život, aby mohol tvoriť pozitívne veci a hodnoty.

Je to spojenie dvoch ľudí na základe vlastného hlbokého rozhodnutia o sebe a o svojom záväzku pre svoj vzťah založené:

  • na tradícii,
  • na spoločne prežitých skúsenostiach a
  • na svojom vlastnom prežívaní.

Manželstvo je teda inštitúcia, ktorá podporuje organizovanosť a prirodzený spoločenský poriadok.