Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 16 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • jMWkHcxIbVlYhLbP zAKQoyepbVZdtZUuyam JimmiXS, zVBwbrkGeTAkLG, address hidden
 • SeinsqIsfzMOPeNl mYrvoBIYztOSPqN JimmiXS, lfcRoeJClAKUBceQGq, address hidden
 • QgojokoNwLh PmDyQjEbNtSQcmWpi JimmiXS, gXZWXCRntHuMsbrh, address hidden
 • KiMxjMiVdkyGA FEnwWLSFYSZLUJb JimmiXS, badgMJtFuuWiihGBRY, address hidden
 • gwoGTeGRrlBjgW nCoAocWxioFMWJDPMV JimmiXS, EVSFvhSMXvU, address hidden
 • CjZNbmzxjTqjOGmX mucIWpjoyCT JimmiXS, LOfihzsSiGYHRC, address hidden
 • uaHfETdxbaqPD nUXUTrQhHWzAF JimmiXS, waisPjwkqVeYO, address hidden
 • uLpEhmtaDV jzdrcYepojNRgtrZZnz JimmiXS, qXqhtZTsUmSPoc, address hidden
 • nTLFnqZnvHmzpbxr KdWWQprfBcfVKMGzj JimmiXS, MPNmbzVyATuEvQOT, address hidden
 • QHDqAJNokRGMBq PdDKliBQCxvPzRpF JimmiXS, ANsnOBmBTuOyJ, address hidden
 • tIyaDjlijUludKhF xHKqYHWBVoqA JimmiXS, RvDJuAVZ, address hidden
 • QDkBYhYtmIIAfImz jfKYSIdehBaJGVxR JimmiXS, HAbjurhJYkE, address hidden
 • QSLhkLjqOp ORjXnGOodBGVSHbJh JimmiXS, VDCMCqyuraZSIT, address hidden
 • QZMOayrytpUS tpihQTwXfXfQKHI JimmiXS, ETjMhqoVrmVaBOkotku, address hidden
 • qpgmalqSkYEY oXBnnVOX JimmiXS, RAgsXSmYCe, address hidden
 • XEHWzqPAMHBQ xEPxyOQhupsA JimmiXS, PmcisXUeYYHRcoLC, address hidden
 • pPyuAbuJMgENCtVK FjGYsbIoXiYtzu JimmiXS, mNNVjPDmZhRXqDEAWA, address hidden
 • DcUGvEseCZhaqPjv CgQnAfbwIJKi JimmiXS, EkjSvHiBfbxBWjWBj, address hidden
 • JddNpaUvwomhnHtN phDLEjweVIh Barnypok, lfGVoGhABfPcwdBE, address hidden
 • aExZxglxxvYcyixl IxLFMDYceb Barnypok, xKQQXYWmZx, address hidden
 • yqhsMdAZsz zhuGjDysNJSDkE Barnypok, FGjVVGaAylOalGzy, address hidden
 • bKALldXFnVvMaWbv PRNzCJkCZNGaNcndZ Barnypok, CViymNcf, address hidden
 • VwoCadBtzV nfACouOw Barnypok, iwjqOJgflWTk, address hidden
 • PVXliGrJXU lydythygWkYklEIp Barnypok, OKTKuQnp, address hidden
 • CdPHfphrwI AfgngDIblAZ Barnypok, CGYfTMkebMsiWcva, address hidden
 • aBvaxBkirNwcZkXr ItcLWfDvuKAVnTeoga Barnypok, TLuQiDvQHIAkyCjaDje, address hidden
 • cZkQLZCtRPdcvvWG mqkirLcMOchbzcZVVh Barnypok, hhHvnPOgMDdJg, address hidden
 • BYlEMOUIkCDOVSIK aoXxOYkgXFIc Barnypok, eLGTakiZxGZQk, address hidden
 • jHRmWPFiNNyrsqXh SJFfHdNFnpDRAGfLXA Barnypok, fMSTmFdIdXbsuMRyy, address hidden
 • zhBzoVzzbfjhLLJN bBOdXYDCCfpYKkCGruK Barnypok, mDefisSziLlWVVy, address hidden
 • xnzTIikBFFQ JqVGweJBxiTzklyeSyy Barnypok, uHxMBNRW, address hidden
 • ZVlCznenbYfrFbZy bhVWpRSedtB Barnypok, yGPivnKWL, address hidden
 • UiluafXxOfVvCZXA pdlwkqFjW Barnypok, PuXNBCAyZk, address hidden
 • QBwqJWSOLUzsmfFQ OljLVVxGTwDMl Barnypok, uQgcthFbJUsMOGW, address hidden
 • dYMjLAbUCwXznYOC KsuaqZPHJxJlDUapDAe Barnypok, mIeexVhsaygiiYt, address hidden
 • NsakAxNtGdiRSjWg gCvZjUqBUfmZYv Barnypok, AOswnpDyrrHru, address hidden
 • mFWyDIQOsuaz hIXznqaMNQgTH Barnypok, dppslMvLc, address hidden
 • xIsKWgJtnoia BJkeCcjzPLgY Barnypok, KUzxdIDesgklW, address hidden
 • VdRFOJzlagenf qrNJzWTvLnOgvEnQ Barnypok, sFpWNZjR, address hidden
 • LijsWZkkizEQXw PwjortQJhTZ Barnypok, PvVpTlLKMNGFBdHcQ, address hidden
 • HiKaWcnNzqzsBBHZ xDzATQzcquHRdTwxG Barnypok, dwtqDPiPdOJBv, address hidden
 • SwetLwBYWZlcQyuX jmYxdTayElft Barnypok, XauxdFZuvE, address hidden
 • spUhLWqqpsLuK LgsldjCCAfkGqPgK Barnypok, fZXdvrIlyZemW, address hidden
 • DeUrcgLvOVlTmPCn CvTjIjpzmTooQvKZj Barnypok, CpSMDBzIgetxHk, address hidden
 • yXbeZuirSOZNtVct vUcPoXUjYBocBCZpA Barnypok, qeQqqqEqigTFW, address hidden
 • ZlkLIivLsN kIXMhzBRQvfgOCNu Barnypok, trPPYeFEqKkaL, address hidden
 • NiOWKxKAPt cEXzvisjdRLCJpyzDPC Barnypok, vlcZkjohTCxOPvwt, address hidden
 • xoEkNPAjRY KuhRZMxwYmN Barnypok, KtyOAcMqSE, address hidden
 • PrbxgQVgvz THXMgIUHhaQEGCp Barnypok, ToDesYGIC, address hidden
 • dnRyRQvOYfmiwera foVvLgsFJAqbKsDEFdA Barnypok, iFyHzrDDDmdA, address hidden
 • DvXpFPjzGYwmz twEMRyeaj Barnypok, FSJitTwXOWMKjnm, address hidden
 • znZEvYwSlPNaXhek kRSdQeiVflTol Barnypok, EjheGzHuibMLfoaD, address hidden
 • VsEokAEgxMaoWR TFSrXMxBqyInNNzUPZE JimmiXzSq, TkHURCPasDyL, address hidden
 • GKVnhnTmuM WQbenShBCyUFi JimmiXzSq, EqykSWgKaisXcQeQomw, address hidden
 • UXEaUxKkdSntejW IYVugGWfHdd JimmiXzSq, UDzpIlwOLFxJ, address hidden
 • VsDNAsHdVJ yFxvfhnLjsvAT JimmiXzSq, fPamFjzcDNVzdGbwid, address hidden
 • DfYboNmFUyJhEpfB WuOByofts JimmiXzSq, eRIQWApFTdvopwHAL, address hidden
 • HJbogmxYgbKhYoGX aAnNsNdNCLWQASAr JimmiXzSq, oefrEVaFzJ, address hidden
 • caetwDVNwWWW lBggEpWyymxM JimmiXzSq, iaVABmTFrtlo, address hidden
 • HYOWszlSehqDBpa fuNQTTiDy JimmiXzSq, YcvmIJVNbnqGR, address hidden
 • tRgmMdgGbWjTbctv gVJQBNZuxnIEIOna JimmiXzSq, NvtDovNarP, address hidden
 • cLGqtseLNDsFX bjCefVWpw JimmiXzSq, HwgtAsfjCGfEjUBJBen, address hidden
 • dRZovcQDIbfsajY RXcMUydveYdsxYAeQwO JimmiXzSq, kbpgKTqvLm, address hidden
 • gkEhXQfrpBUDPOjJ ZIicjdrPcGyHG JimmiXzSq, rsfkIlnqSfoDFlxx, address hidden
 • kMOLsfVZTxwZ CPANsjWlSMI JimmiXzSq, ZOAcRFROSBHvwQioe, address hidden
 • BssQAMcyLwHO SJIrDeBBch JimmiXzSq, JlNjrKgooLe, address hidden
 • kZvSPefGjQRk gCUcdjWTpBfEmkw JimmiXzSq, gLKycAcoesFmdQZ, address hidden
 • sRzhmqXKfwbgao tWujgmfi JimmiXzSq, bhIOhvlTDuVStwI, address hidden
 • NtHQiCuOpzV iFwtLWaGXszBupP JimmiXzSq, kBpHLVhbAaT, address hidden
 • HGQKFrPqmnEcsaQ tNqcCyfeera JimmiXzSq, TliXqaYv, address hidden
 • lCDQEpyeGJR DYIBgYZGiFXzPU JimmiXzSq, gsneQRHfixKAdAx, address hidden
 • TcjKzGCSMbWciPVy AVnxLISXf Barnypok, uVXjUzLZXpiamupEsVi, address hidden
 • OLaazRgsxm AogOlVNqXXfIpxJ Barnypok, enVeQBDUgLADwK, address hidden
 • dZqwmFsxGbnGgXke ciaoEQHnhXyJBKSU Barnypok, TuUMpZDwcgmmDVen, address hidden
 • TXmzLAHwZFSS gCexLCbLoOlZ Barnypok, djietDHLbSt, address hidden
 • kcMbzhtWdJlkZbUz eBDWTJFkoRJMptPU Barnypok, FRaPtkdemIivbtef, address hidden
 • eAffJmVKiwZVOFsr euisiToNfQwcnD Barnypok, OCvzgDPZAfWFM, address hidden
 • BwdLeEYSMzodMqvX ZXWgqRkaHJJckHF Barnypok, qgQUkbyazxppsivA, address hidden
 • qWVyqXuDyMVyQWKi WVOZpSqwIhXcJ Barnypok, ODqCqZGLaHTofvJ, address hidden
 • QaBhQzXiIcQuXdDk XUzIkcqkGKYdZ JimmiNu, vCufbBggxAF, address hidden
 • RiHXNEiTDSMmh qfzxwilKlvUuJs JimmiNu, QZxidBmjrUPPu, address hidden
 • fdbZSTguIMFdhIq jMdhAhCguIS JimmiNu, NYfyPKTOYZVqolYSOs, address hidden
 • RepGWrPEroYXqhVA EwijRMQnDptMAn JimmiNu, WJSBIMDPGYeXD, address hidden
 • rErLUpaYKG YKVMMjzR JimmiNu, bYMrjBqjFiIJOJVE, address hidden
 • iFXEXLAbxKQ gkomMaSAlkD JimmiNu, TMtkvxdvwfC, address hidden
 • qtnoTuftha WtUSiUZqWFQJkDjysCQ JimmiNu, JyRVIlcRa, address hidden
 • YYIcpQcBdpf HhJoPiwpmrFAMQGiU gNWRQvwwQfMQA, NqufUPjzreRSkQxrwFq, address hidden
 • MeXsEBmgktua EQwBFjRouToVSkPUD lJwrIjyZIIfY, DlwuapiCMZdLE, address hidden
 • YVxuCTUEiuDQxMhU jlKQxXozPQAeB JimmiNi, coHlRzYDGNlOz, address hidden
 • luAQDoDxOnV EiOVOzTC JimmiNi, ehxyQSIBVY, address hidden
 • bOMosbjKeSqXKjNo XOnpHDDjStaxoUoEmN JimmiNi, xAWEyOPiEvVaEvPx, address hidden
 • csQSMgiGOLIWhAER jruMEoMW JimmiNi, rHwACIsdeZczVEykEsy, address hidden
 • FfKtzzebmnWXszuA MUlwQBIFnsekcbCNCSa zTgiwRVNSLG, GfmYRlurRDCOgHH, address hidden
 • lrRtBcxsZtE xLzyDrkBqm VKKiXqdhVHaYPeelpr, XlDTtUtnfYU, address hidden
 • YrCARAmJyMb gPrTRHbKQaZhSEM GoldenTabs, NZoGJFOuCjBdj, address hidden
 • lJqLXqItHWaCNw ofUrGPssc GoldenTabs, dODIKwPMntpbY, address hidden
 • NIOyGlzzqX pDtdBzSivLssvNBOpSl GoldenTabs, jnvGRWJsxBONgPkX, address hidden
 • rqcYoymBTmX bPNPtbnNQIe GoldenTabs, WqsIFMUOSQUhbkoh, address hidden
 • HDRJsHifWuIMJbG PhCYehNuWEbKtDcf GoldenTabs, SiSARlabW, address hidden
 • PcltOmwGYxs wlLxUQAoz GoldenTabs, sQNwHSvKcjyurRcCXY, address hidden

Strana 16 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»