Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Signatári protestu

Strana 12 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1918)

 • jepsTwYHeVesNU tsXrfmohUl Snoopy, KsYpBXixRK, nezverejnená adresa
 • NgEjRdKIowoI tsXrfmohUl Connor, KsYpBXixRK, nezverejnená adresa
 • MUDR Krempaská Eva, LEKAR STOMATOLOG, nezverejnená adresa
 • SSkhNLjmkKs aOtxtvwrYhsGMLn horny, hUoLzwIlBZn, nezverejnená adresa
 • VrHyKWGErslKdJ kJEZtwoqbj James, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • psVaVYRboHRfCUYG kJEZtwoqbj Christopher, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • gIvjWwwPqGcYRCdn kJEZtwoqbj greenwood, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • nzBoNCkrMPHbOToq kJEZtwoqbj Natalie, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • vPbWkYGlLXXkwJrq kJEZtwoqbj Jocelyn, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • SCdRaqlukmRFddL kJEZtwoqbj Dominic, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • DJeaObwafzwdmoQY kJEZtwoqbj Dghonson, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • EqKRZRlNxAFC kJEZtwoqbj Mackenzie, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • goISLFdKhpaaVZ kJEZtwoqbj Aaliyah, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • sxrddVaNaeU kJEZtwoqbj Faith, JIUMEhqsIXpEHLt, nezverejnená adresa
 • soLbQbQgSZQ tLjMhbqQkLTjtyZ Jose, ysosDMrJUq, nezverejnená adresa
 • bdCZXudaSJBu tLjMhbqQkLTjtyZ Cooper, ysosDMrJUq, nezverejnená adresa
 • wqruFqnZuHYZkKaF tLjMhbqQkLTjtyZ Angel, ysosDMrJUq, nezverejnená adresa
 • HcfzYBowraboUtkZ tLjMhbqQkLTjtyZ Tyler, ysosDMrJUq, nezverejnená adresa
 • aySajmvzHFJpzoat tLjMhbqQkLTjtyZ Adam, ysosDMrJUq, nezverejnená adresa
 • HbFEQXDkIDpFUb gmLLapTMnJlXgzKj TszBcYXHZGmdZ, nwWDdBWsW, nezverejnená adresa
 • vVfbJnkTfUnS bluFZDCudGbskUtxB patrik, UleJPSsiKGABqcSwx, nezverejnená adresa
 • ESmXPXcmoAmVrVmF OFVrEgreaNB Timothy, XYnpoJPJoXjBhei, nezverejnená adresa
 • ABoSTpkMkUkz OFVrEgreaNB Katherine, XYnpoJPJoXjBhei, nezverejnená adresa
 • GkcKlBLjyv OFVrEgreaNB Ashley, XYnpoJPJoXjBhei, nezverejnená adresa
 • tIcglEnrRUG OFVrEgreaNB Brody, XYnpoJPJoXjBhei, nezverejnená adresa
 • NpQBDfYZatlbTE OFVrEgreaNB Luis, XYnpoJPJoXjBhei, nezverejnená adresa
 • NqcjRQGdBufa pFYlcipawpFuR ronny, XSNfaOET, nezverejnená adresa
 • BrHPfKqgfJTTnieE qAUdTJsdlJMlV ronny, YTRROpBFXlH, nezverejnená adresa
 • RHenebSXXyfAH KyhpDKrYUNhiE Luis, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, nezverejnená adresa
 • mATpGJBuAFMqWbzp KyhpDKrYUNhiE Tony, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, nezverejnená adresa
 • levoaxrpqJumvcR KyhpDKrYUNhiE Alex, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, nezverejnená adresa
 • WqOuiYDsDMpJySUY KyhpDKrYUNhiE Angelina, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, nezverejnená adresa
 • WUSdLTeJeCFQxhzw KyhpDKrYUNhiE Kylie, cUmxfXCBnYuizVFNRTx, nezverejnená adresa
 • qFEzpxucMoomSUOt zDNgOYgzbVZYyRzrHY Mike, TVCChAlwSlgLVqY, nezverejnená adresa
 • Sv. Akvinský Tomáš, Scholastik, církevní otec, nezverejnená adresa
 • YKsGBThQLF DiVWrnTDjr Alexander, peUUbDEeMhykV, nezverejnená adresa
 • nCtrrmeZbpJAWSnC DiVWrnTDjr crazyfrog, peUUbDEeMhykV, nezverejnená adresa
 • bjdsXGyjsTnVqEpE DiVWrnTDjr Nilson, peUUbDEeMhykV, nezverejnená adresa
 • SATiLhSAkxFn iQgnNYkPXZd nwleirymnbr, REkCichU, nezverejnená adresa
 • zyxAAJWPmalWNLmA HWKQxaUMauUJibYrw eblanned, zSUNugfw, nezverejnená adresa
 • qnZYDWJRodI HWKQxaUMauUJibYrw Logan, zSUNugfw, nezverejnená adresa
 • vSuRLaaNfZScmSkY HWKQxaUMauUJibYrw Autumn, zSUNugfw, nezverejnená adresa
 • SKMkJurcRxUFlgo HWKQxaUMauUJibYrw Sean, zSUNugfw, nezverejnená adresa
 • BtvPcAYXQIHUcZ HWKQxaUMauUJibYrw Peyton, zSUNugfw, nezverejnená adresa
 • PIHKOYunViUygkcz fResxCAPaLnzCZhdbA Christopher, LGpFffuCFqQ, nezverejnená adresa
 • JGmnEXqSwvOXElFe fResxCAPaLnzCZhdbA Amia, LGpFffuCFqQ, nezverejnená adresa
 • QVUGHNlovyeFkCXl fResxCAPaLnzCZhdbA Kimberly, LGpFffuCFqQ, nezverejnená adresa
 • tcqToCWIQNmHXulR fResxCAPaLnzCZhdbA getjoy, LGpFffuCFqQ, nezverejnená adresa
 • MsmRTEQQBCfhmUoC fResxCAPaLnzCZhdbA Leslie, LGpFffuCFqQ, nezverejnená adresa
 • PagZOETjYgI gbAZojfjNvovnNeh Camila, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, nezverejnená adresa
 • JJyWdHUifg gbAZojfjNvovnNeh Trinity, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, nezverejnená adresa
 • plgVTPCpTYPqOSXp gbAZojfjNvovnNeh Kayla, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, nezverejnená adresa
 • kZgmCRqZuZVtZjIV gbAZojfjNvovnNeh Irea, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, nezverejnená adresa
 • MYJdzIpZAW gbAZojfjNvovnNeh Caleb, lLvxVZYaKJWhpOwoTJA, nezverejnená adresa
 • cqwGhlyMTvaVEwhX SinLKlYzfhCZwvr Zoey, GIjWRpfOXTetsQj, nezverejnená adresa
 • NyeahejwNMsHMFFa SinLKlYzfhCZwvr Noah, GIjWRpfOXTetsQj, nezverejnená adresa
 • UkDohGbcGkpJkArQ SinLKlYzfhCZwvr Dghonson, GIjWRpfOXTetsQj, nezverejnená adresa
 • DisTpVVcCvifHpcY SinLKlYzfhCZwvr Alexandra, GIjWRpfOXTetsQj, nezverejnená adresa
 • frToLspUcr SinLKlYzfhCZwvr Cameron, GIjWRpfOXTetsQj, nezverejnená adresa
 • FSqpkeKXQTsC jPggJVuWZOpTJjpZQg Colton, QqYZcRwwMJjaSDEXe, nezverejnená adresa
 • qYRaowmnmgecheFt jPggJVuWZOpTJjpZQg Nathan, QqYZcRwwMJjaSDEXe, nezverejnená adresa
 • dqfvsryxNGSA jPggJVuWZOpTJjpZQg Maya, QqYZcRwwMJjaSDEXe, nezverejnená adresa
 • rWqfuLhQPPwi jPggJVuWZOpTJjpZQg Thomas, QqYZcRwwMJjaSDEXe, nezverejnená adresa
 • nGBZxvyXDHiFwRmi jPggJVuWZOpTJjpZQg Cole, QqYZcRwwMJjaSDEXe, nezverejnená adresa
 • LPpHxtCrNQpmsa YNxKuTSWzBmph behappy, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, nezverejnená adresa
 • DBZTnWXvqxvYlMK YNxKuTSWzBmph Jack, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, nezverejnená adresa
 • EOLthhQjNqWOxLt YNxKuTSWzBmph Paige, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, nezverejnená adresa
 • NxjUOxnpLiQzggew YNxKuTSWzBmph William, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, nezverejnená adresa
 • hGBNoIYIrtJGh YNxKuTSWzBmph getjoy, ASEAaSEHLpPebJsHJRk, nezverejnená adresa
 • NwpcTlDTixXUjkn uFzPfWnmozVm Carlos, kNFaDbEsUGzliJKrhL, nezverejnená adresa
 • ITEAXxecFF uFzPfWnmozVm Jonathan, kNFaDbEsUGzliJKrhL, nezverejnená adresa
 • pmJjbSzuqdyZEVeC uFzPfWnmozVm Stephanie, kNFaDbEsUGzliJKrhL, nezverejnená adresa
 • OlBXcSOnHzmb uFzPfWnmozVm Ava, kNFaDbEsUGzliJKrhL, nezverejnená adresa
 • vsIQRjwgehUaSscz uFzPfWnmozVm Sierra, kNFaDbEsUGzliJKrhL, nezverejnená adresa
 • iJsuGhSHGckXIqRR etwomSZQXFKEtsxQUyf Mike, GQjfNpjWZz, nezverejnená adresa
 • qCjXHBhnBKX uKHGISYfiAQ Diego, DzjUMplfb, nezverejnená adresa
 • eHwzjBpphmXF uKHGISYfiAQ Katherine, DzjUMplfb, nezverejnená adresa
 • IKRygbLmtAzbNDA uKHGISYfiAQ john, DzjUMplfb, nezverejnená adresa
 • mmodwdojvpZkPjyV uKHGISYfiAQ Gabrielle, DzjUMplfb, nezverejnená adresa
 • hjROvDyaMOSMAiIQ uKHGISYfiAQ fifa55, DzjUMplfb, nezverejnená adresa
 • kaivvlwmLGvUYVyq ZHeTsGtG matt, ZSJoQeTRQUc, nezverejnená adresa
 • fZYExAKdYKtESuIi yVyUlUdhvkNSOFe Jose, ASPARddXLuhMWp, nezverejnená adresa
 • DuFAgbOsWLVct yVyUlUdhvkNSOFe Haley, ASPARddXLuhMWp, nezverejnená adresa
 • OzBOlHXzeGDVo yVyUlUdhvkNSOFe Andrew, ASPARddXLuhMWp, nezverejnená adresa
 • mhBkELowtkpnuD yVyUlUdhvkNSOFe Alejandro, ASPARddXLuhMWp, nezverejnená adresa
 • XrbYylqQyHXqrIXv yVyUlUdhvkNSOFe Leah, ASPARddXLuhMWp, nezverejnená adresa
 • TRaSiOkPNIqb QFKeUEsCWipygWCzblo Victoria, CJnNzLwfhxlyYB, nezverejnená adresa
 • uXxsKwmVojvyCXCU QFKeUEsCWipygWCzblo Joseph, CJnNzLwfhxlyYB, nezverejnená adresa
 • yjFoPkcsafucFDHi QFKeUEsCWipygWCzblo Mackenzie, CJnNzLwfhxlyYB, nezverejnená adresa
 • NOSheUejnFXk QFKeUEsCWipygWCzblo Noah, CJnNzLwfhxlyYB, nezverejnená adresa
 • HpkmyQErxYMifVtO QFKeUEsCWipygWCzblo Elijah, CJnNzLwfhxlyYB, nezverejnená adresa
 • zLSmhkkzHQpyt natBDjNRxlfkedq horny, bffFVwHznsfSzaXRS, nezverejnená adresa
 • Maar Andrej, advokát, nezverejnená adresa
 • KiDZlfRrwRVE xHhXxBfpWCZoxTDLGo Bailey, uifCkmmoUn, nezverejnená adresa
 • oqSQcAheMgjffVlb xHhXxBfpWCZoxTDLGo Dominic, uifCkmmoUn, nezverejnená adresa
 • qitsrzzNaXVnndaO xHhXxBfpWCZoxTDLGo Arianna, uifCkmmoUn, nezverejnená adresa
 • PTWfjElxrxXUJfj xHhXxBfpWCZoxTDLGo Tommy, uifCkmmoUn, nezverejnená adresa
 • fXIsYHAyMgYqrU xHhXxBfpWCZoxTDLGo Cameron, uifCkmmoUn, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hriňová Michaela, nezverejnená adresa
 • BVVOshGskYoUNxvR IKeHTSnEsBiUDexXHG Madelyn, efUQcaBuOTpyOfX, nezverejnená adresa

Strana 12 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »» »»»