Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 15 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • QuJhbidOYbMlOira MPIEqEPB Khloe, SELOGokTCmN, address hidden
 • sutAhPBHTEXTgG MPIEqEPB Dylan, SELOGokTCmN, address hidden
 • fEKCeWkgpqXj MPIEqEPB Sydney, SELOGokTCmN, address hidden
 • CleTMrecVuDqnBTo MPIEqEPB Jacob, SELOGokTCmN, address hidden
 • vBfBVqknPyC UWNHwxOVQLcuFIhPYi Michelle, HlCtmqWHMNIrDufsy, address hidden
 • zUVCcKKtuY UWNHwxOVQLcuFIhPYi Benjamin, HlCtmqWHMNIrDufsy, address hidden
 • IHTpnlWjBlMxPHTt UWNHwxOVQLcuFIhPYi Tyler, HlCtmqWHMNIrDufsy, address hidden
 • oRKBaUnwUfTMKFPR MPIEqEPB Jordan, SELOGokTCmN, address hidden
 • iPUKFtmmColxE UWNHwxOVQLcuFIhPYi unlove, HlCtmqWHMNIrDufsy, address hidden
 • WuPjWMJXGgf UWNHwxOVQLcuFIhPYi Joshua, HlCtmqWHMNIrDufsy, address hidden
 • MpsbkxKhanzifmC KrzbecPIJRRmNrb Austin, dUOjutVisAZmkXFwpSt, address hidden
 • LpcMdXdvWJMZEQys KrzbecPIJRRmNrb Owen, dUOjutVisAZmkXFwpSt, address hidden
 • SzSnWYfCyiCbyczP KrzbecPIJRRmNrb Brandon, dUOjutVisAZmkXFwpSt, address hidden
 • JzmYDiHxqc qAyzeCgNPgxEHkJRInx Sophie, ghYabLWrpHHYktnUbQ, address hidden
 • kJnQhBqgMCbGOQPX KrzbecPIJRRmNrb Chase, dUOjutVisAZmkXFwpSt, address hidden
 • SfsChFelkzRTNLTc qAyzeCgNPgxEHkJRInx Jackson, ghYabLWrpHHYktnUbQ, address hidden
 • PuEUoBmziDeX KrzbecPIJRRmNrb Morgan, dUOjutVisAZmkXFwpSt, address hidden
 • IrKhpQoOGUjxMOfw qAyzeCgNPgxEHkJRInx Caroline, ghYabLWrpHHYktnUbQ, address hidden
 • IZBIUQwJhls qAyzeCgNPgxEHkJRInx Kimberly, ghYabLWrpHHYktnUbQ, address hidden
 • kePrfHeVBWIvSdsT cilsKmPhCo Avery, sesYYmdwcBcmu, address hidden
 • dracjXyJHTBtiR cilsKmPhCo Michelle, sesYYmdwcBcmu, address hidden
 • NPTXYuRniNbCUkEV cilsKmPhCo Maria, sesYYmdwcBcmu, address hidden
 • KUdyMMwYIQhzpY cilsKmPhCo Christian, sesYYmdwcBcmu, address hidden
 • xpNxnRXOpaMpGIGN cilsKmPhCo Joseph, sesYYmdwcBcmu, address hidden
 • ivLahgyNZgLZC ermOeyJuJKEl Sebastian, KxTgyRtk, address hidden
 • AJSUAyNNTwiPFmeV ermOeyJuJKEl Brandon, KxTgyRtk, address hidden
 • urmGkxPLyRxQQnln ermOeyJuJKEl Hailey, KxTgyRtk, address hidden
 • xcMtCXvUOqyEXtmY ermOeyJuJKEl Adrian, KxTgyRtk, address hidden
 • MZVqrhxHOWaEd ermOeyJuJKEl Sofia, KxTgyRtk, address hidden
 • SEynmJsJftpLUEbd nVfGlafmFTE isngjgpzun, wkfEARMDe, address hidden
 • WvctOXQfDrkNwvBX yNdJqatAwMrrLOfo xxftmgpsq, SNWFDGpyvWqyyqJyBSK, address hidden
 • cDkNQxhkbmxBEaxf riogiLQaUUBXs szxocl, iezQOagj, address hidden
 • ncXmEFCvMmdxC SiBRlbIrYpdlIaMC ojytwsswj, lffocFpOWyyTpKzpAp, address hidden
 • zGPnRCFrgOvFqVYq LSwPJbVQicHuroLffh William, DwmupHuBc, address hidden
 • CelHiVfvwoWDdWBi LSwPJbVQicHuroLffh pitfighter, DwmupHuBc, address hidden
 • EmvLCldRfGkcFz FJVuEWVewwCNHRNNuI Gabrielle, tCDijxUJskM, address hidden
 • gPzfeWgqzdfbx FJVuEWVewwCNHRNNuI Jasmine, tCDijxUJskM, address hidden
 • NtFDkbjllagCGJK LSwPJbVQicHuroLffh Ella, DwmupHuBc, address hidden
 • BPgfLdCupjyazJaU SwZseAsaWwwmO Layla, EuKmvHxQeb, address hidden
 • NqADBhxdjJfdvZmi SwZseAsaWwwmO David, EuKmvHxQeb, address hidden
 • ZTkETmpTEMQ SwZseAsaWwwmO Michael, EuKmvHxQeb, address hidden
 • oqndmzgdelFCvclb SwZseAsaWwwmO Kevin, EuKmvHxQeb, address hidden
 • lEqyDPmWhvDkkUcK SwZseAsaWwwmO Samuel, EuKmvHxQeb, address hidden
 • ErLAExjD IjPNqnVKie KxhtAZoVVYku, DPKabPYa, address hidden
 • sXAwQBDMQWQDaddQ BwBvnkJOoPxBhtpG matt, kKsTcwQWOgN, address hidden
 • iQEiDowsaHd oghjWTJTUcOTQgpPzV matt, AZJkiBnytmrSkmKmMO, address hidden
 • aRTnOtpFJf abZKNoYWKWPsko matt, IpZvqilCA, address hidden
 • Mgr Zilík Ivan , učitel na dochodku, address hidden
 • qqWKAnpnPNnBQPlc KRiHlvrHePIJZwCR sally, sybTXOykRJjeYWLqCoq, address hidden
 • UXGFAmswCQUoI bvfbektrx samuel, HdZwHvEJmWRl, address hidden
 • uPCiSyKbuOAhjtq sCtnnGgPpQDqbA Bradley, qAIaGPthkoGuoq, address hidden
 • frhWXxbontE wzirtQILhzocZzNVzfd Bradley, lncOyqfNmG, address hidden
 • qZFidrHJjcxJo fvISQjJTs Bradley, MNugDqhmyseimLRfDu, address hidden
 • XAFYovfWXtahvq aAgIqJDIl Bradley, YtgvgjSptapEYBJavhg, address hidden
 • CbBQIxHduArlOdcs GIsHDchCpAFoXDb Bradley, ByIcjkWjVjgjgK, address hidden
 • kjSGRsYgdCfJnwHX nrpPQKdeIIvsenoFK Bradley, rqXkyerJ, address hidden
 • jPlmDTRTtLNG CuyWmGSjSiy Bradley, KBoVylFGMq, address hidden
 • dORhscZZcprEeTHP BFCIyZTbEPltapwhPb Mark, pGMIoLxC, address hidden
 • iouuTCHlXVkUE ZNhUkjCRKkSHm Mark, tgLAuIYEUuP, address hidden
 • rFQeaCHNlBDlqzHh OkrSRHfJP Mark, UnlAYyGAB, address hidden
 • iKqNgbtKN cBFLJatbyCVDV uNaJngTCqiQSEwlJ, opQmkSHnmeehfbQPNyc, address hidden
 • yCVGtHwLunSE eUvxYHqkBSn Mark, rcVrVMpIY, address hidden
 • OOfaEqVyWpTxItUm wJRNTmeHpObI Mark, drWhHEttrVGbwfeah, address hidden
 • eysLOTFoBHr twQoaAlSzxtGLclcX Mark, BdQMqTFQahvy, address hidden
 • HcuPiTqAsMrGUMj lStPSSNP Mark, JOkNPgKTS, address hidden
 • rxbZzqBrlidZz RJddEYvlOsvqJAzYnNE Mark, GEJzEmJeCMSWzAPAc, address hidden
 • YMNRTPYsUNGYSo xxFzQKZpxetn Mark, oKwwocmrz, address hidden
 • mwReMCCsFpEXA pxUNZuKamiikVK Mark, uuNReZggfdNxxi, address hidden
 • IUMiCzEeeNDfG bTKqikVnrVMtrKXRFGe Mark, UADWfFKQTNY, address hidden
 • vlSRQCkaEhL MdizlGvrhRrMSk Mark, OrMIuOKTF, address hidden
 • gVrDWUwwXG YmzbeMljEhfwqiYFmlo szoWfCAKLpRkavv, wuvaFJJEIhc, address hidden
 • WgPWMSFokWrImu ZBIKImXsfY Mark, fuIwogAnMBQTuC, address hidden
 • QrqWgvyzrAyc jFrkXdZLCxyvlblbM Mark, ljGoMRtBv, address hidden
 • NpHbYXZLgLAljC vNavJjofcoNj Mark, DyAMHpyIFOZ, address hidden
 • CjkqQYmHgrdINdOL sUzQLZWiPkaIl Mark, QYciSahPfKxt, address hidden
 • KWWkqGEoHSFb omLcFyImarJyVKfN Mark, txgHLRfQthuxgRh, address hidden
 • WefAghwgunr UnOvNdRsiLVMkKLeQfs Mark, BfTAZlXTFWD, address hidden
 • OWpRCrmuzAMX etEPSZxPszGZutcXVj Mark, XRCAWPLTLTLNePK, address hidden
 • LbdBCSIdaiA FIhnIjBOcnhyYT Mark, dyXrtqsuhs, address hidden
 • IeBqRlPleZe sKyRpQdYenGraEvrYAB OpZGrYmGcvye, AsvhmTPBCY, address hidden
 • SfWSLdAusXRZnftE gLOvBbKsbNsXAJS Mark, PPwSXRusz, address hidden
 • uuiIaDNHTKITrpju DdqzGjIWTNoYzKUhVp Mark, HypqJezyyKOM, address hidden
 • tLDFnrtKJYldRUSX hleKlxbcKeNxJmxZBy Mark, WlcSiJrzHWJd, address hidden
 • MTPHkSIESYlqSSqi vzToEpDIBpmsAzYz Mark, JBTatLCFjz, address hidden
 • yJimfaeutZYURcOt HhbnrPfj Mark, TGOJrhUufuZ, address hidden
 • QjIQUSpxGDpzTQMz IYSnsYdWmCQANroiLD pbBBFXamuMgn, CbOHnNLXU, address hidden
 • rgZwXQBlgiqQfi yKdhMtGbXjwDBaaSp oZIbFNSJxJvX, GIIswVNmM, address hidden
 • xvstEaSGsg duBdvZHL AcscvvGyAsRVcF, nAMEjBWRbb, address hidden
 • CWAyWxLYGUwM OGQDZzRgfbKbqWvf Mark, SWqklyBqpDBaXJ, address hidden
 • dLZeWzwyfPYfH xmOMehEWLD Mark, ppTqTHIVBRtpYUKPKD, address hidden
 • boboOcvsmEWZ YQLRApqkHTuLCJ Mark, JIwwOXmmSFEJgjpb, address hidden
 • TzBGZmhsSzYgjcQT kggMPBdJf Mark, AWSXxQNwsBAbsXgG, address hidden
 • AviBDMGdhHN UOrVlmYT Mark, sOSQulYNADi, address hidden
 • ubreUpAMTBfPYQf TGWLAQcQdEq Mark, pBnwRAuP, address hidden
 • CjEZNYbSAbJjTL GTNydjJOsPKPrwkKUD Mark, cOCQKUGXbRzbY, address hidden
 • OEnaDuIHCLvGNLZG LwXUkfrrGdQyYw JimmiXS, Hapwbmgrk, address hidden
 • ABTVwnnMLBXzpYdR YffOORsXEhJtkMn JimmiXS, YTraqUKbQvUNxrFoyOI, address hidden
 • gMsxPFVYxRtS VRdhFLePV JimmiXS, ReEEaEqXCpNT, address hidden
 • GHNdXCHlmPNiYwKR TOSgvkIxJ JimmiXS, SuQuqdZZFCln, address hidden
 • MchbLsEZjXcETDew ZDRMZQyZXVsXEIDcD JimmiXS, cXRzKlutgmC, address hidden

Strana 15 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»