Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 8 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • Mgr., Mgr. Sádovská Katarína, materská dovolenka, address hidden
 • Mgr. Drdulová Terézia , pedagóg, address hidden
 • Mgr Hreňo Rudolf, address hidden
 • Mgr. Drdul Andrej, address hidden
 • PaedDr. Hámor Peter, kňaz, address hidden
 • Ing. Hajduch Michal, address hidden
 • Valovic Radoslav, IT, address hidden
 • Mgr.Ing. Zajíček František, pracovník IT, address hidden
 • Ing.arch Holík Pavol, architekt, Štúrova 1090/7, 92901, Dunajská Streda, SLOVAKIA
 • Ing. Blažíček Milan, technik, address hidden
 • Mgr. Blažíčková Jana, učiteľka, address hidden
 • Ing. Koprda Jan, manažér, address hidden
 • Ing. Koprdová Zuzana, address hidden
 • Kramoriš Jaroslav, address hidden
 • MUDr. Kaščák Marián, lekár, Jána Zemana 75, 911 01, Trenčín, SLOVAKIA
 • mgr. horniakova mariana, ucitelka, address hidden
 • mgr. horniak jozef, manazer, address hidden
 • Dzurenda Vladimír, address hidden
 • MVDr. Hudáč Andrej , veterinárny lekár, address hidden
 • PaedDr. Petrovič Pavol, učiteľ, address hidden
 • MUDr, ThLic Domeny Jozef, knaz, address hidden
 • Bc Kubizniak Peter, študent, address hidden
 • Gavaľová Zlatica, address hidden
 • Ing. Marková Helena, programátorka, Račianska 2, 83104, Bratislava, SLOVAKIA
 • Málik Stanislav , elektrikár, address hidden
 • MUDr., MPH Šimko Gabriel, lekár, address hidden
 • Chmurčiaková Lenka, address hidden
 • Mgr. Ing. Tóth Vladimír, projektant, address hidden
 • Ing. Kušnír Marek, Sales and Marketing Agent, address hidden
 • MGR Peterová Katarína , učiteľka, address hidden
 • Petrík Miroslav, technik, address hidden
 • Savara Peter , reholnik, address hidden
 • Hanzel Richard, jadrovy chemik, Malzenice 197, 91929, Malzenice, SLOVAKIA
 • Ing Blahunka Jan, technik, address hidden
 • RNDr. Liptáková Erika, učiteľka, address hidden
 • RNDr., PhD. Kopecká Monika, address hidden
 • Targošová Miroslava , administratívna pracovníčka, address hidden
 • parec peter, address hidden
 • Beničáková Maria, address hidden
 • Horvath Anton , vedecky pracovnik, address hidden
 • Ing. Rendek Pavol , szoč, address hidden
 • Ing. Češek Rudolf, Technik, Kobyly 32, 086 22, Kľušov, SLOVAKIA
 • Gloznek Miloš , menežér, address hidden
 • Mgr. Szeghy Andrej, odb. bibliograf, address hidden
 • PharmDr. Szeghyová Monika, farmaceut, address hidden
 • Blanárová Cecília , Administr.prac., address hidden
 • Ing. Chovanec Marek, Softvérový vývojár, address hidden
 • Mgr. Potomová Terézia , ekonómka, address hidden
 • Ing. Cerňak Miloš, address hidden
 • Mgr. Vaneková Veronika, PhD. študentka, address hidden
 • Mgr. Podhoranska Marcela, učitelka, address hidden
 • Ivičič Robo, address hidden
 • Mgr Krížová Milada , address hidden
 • Mgr Kríž Martin, address hidden
 • Mgr.art Karnoková Martina, hudobník, address hidden
 • Schneider Miloš, technik, address hidden
 • Antoni Ján, address hidden
 • Paňková Helena, address hidden
 • kotman miloslav, address hidden
 • Červeňová Jozefa, učiteľka, address hidden
 • Gunčagová Zuzana, address hidden
 • Pecovska Lucia, address hidden
 • Burianek Andrej, address hidden
 • Mgr. Garaiová Martina, misijný pracovník, address hidden
 • PaedDr. Nižníková Mária, učiteľka, address hidden
 • Bosak Stefan, Budovatelska 32, 92701, Sala, SLOVAKIA
 • Ing. Peterec Miroslav , address hidden
 • Petercová Terézia, address hidden
 • Čujová Mária, študentka, address hidden
 • pán Stehlík Melichar, robotník, Partizánska 73, 91101, Trenčín 1, SLOVAKIA
 • Bonova Nina, address hidden
 • Kováčiková Jana, študent, address hidden
 • RNDr., PhD. Miliczká Eva, odborný asistent na univerzite, address hidden
 • Bäcková Vilma , address hidden
 • Slezák Pavol, address hidden
 • Mondoková Katarína, administratívna pracovníčka, address hidden
 • Bukovčáková Marta, fotodokumentaristka, address hidden
 • Ilášová Marcela, address hidden
 • Iláš Peter, address hidden
 • Hladka Radka, address hidden
 • Vöröš Štefan , dôchodca, address hidden
 • Mgr. Bubniak Vladimír, Absolvent univerzity, address hidden
 • Tomek Stanislav, address hidden
 • Smoroňová Ľubomíra , účtovníčka, address hidden
 • Mgr Stiblarova Miroslava, ucitelka, address hidden
 • Ing. Fraňo Michal, výchovný pracovník, address hidden
 • Dr. Ing. Vaščák Ján, vysokoškolský pedagóg, address hidden
 • Mgr. Lucíková Miroslava, address hidden
 • Mikovíny Tomáš, address hidden
 • Mazany Ondrej, address hidden
 • Ing. Hanobik Ján, IT pracovník, address hidden
 • Trsťanová Zuzana, referent, address hidden
 • Mgr Bernard Filip, address hidden
 • Guttman Robert, Electronic Data Processing Expert, address hidden
 • Maar Alexandra, address hidden
 • Kassay Daniel, systémový administrátor, address hidden
 • Halama Ján, kňaz, address hidden
 • Mgr Sabol Pavel, address hidden
 • Šašala Jozef, študent, address hidden
 • Rebják Dominik, študent, address hidden

Strana 8 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »» »»»