Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 7 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • Ing. , PhD. Tinakova Katarina, učiteľka, address hidden
 • Mgr. Michlik Daniel, živnostník, address hidden
 • Bielik Peter, address hidden
 • Gombos Rudolf, fyzioterapeut, address hidden
 • Ing. Bezák Ján , dôchodca, address hidden
 • Ing Sipos Pavol, address hidden
 • Bezáková Anna, address hidden
 • Mgr. Poláková Gabriela, pedagóg, address hidden
 • Ing Adamec Ján, živnostník, address hidden
 • hargasova martina, address hidden
 • Mgr. Krupáš Marián, address hidden
 • Kotorová Elena, materská dovolenka, address hidden
 • Genzorová Zuzana, študent, address hidden
 • ThLic Mášik Peter, katolícky kňaz, address hidden
 • Mgr. Hertelyová Zdenka, učiteľ, address hidden
 • Ing. Vasková Zuzana, študent PhD., address hidden
 • Torok Robert, student, address hidden
 • Ing. Bohunický Andrej, strojný inžinier, address hidden
 • Hronco Radoslav , Opeator v elektro-vyrobe, address hidden
 • Cehuľa Daniel , SZČO, address hidden
 • Mgr. Jedina Andrea , lekarnik, address hidden
 • Bc Cingelová kristina, študent, address hidden
 • Ing. Žembéry Tomáš, ekonóm, Jána Hertela 265/13, 028 01, Trstená, SLOVAKIA
 • Ing. Birčáková Beáta, personalistka, address hidden
 • Babčák Jan, technik, address hidden
 • Ing. Vanek Andrej, Programator, address hidden
 • Mgr. Páltiková Vladimíra, geológ- informatik, address hidden
 • Ing. Smoleňová Terézia, projektant, address hidden
 • Szelesová Adriána, opatrovateľka detí, address hidden
 • Kasperowicz Anna, address hidden
 • Ugróczy Augustín, študent, address hidden
 • Mgr. Belousov Dan, IT Administrator, address hidden
 • Ing. Bujnovský Viktor, Manager, address hidden
 • RNDr., PhD. Moško Martin , vedecký pracovník, Pod záhradami 64, 84102, Bratislava, SLOVAKIA
 • Kobolková Kristína, študent, address hidden
 • Mgr. Gajdoš Marcel, address hidden
 • Ing. Petráš Ľudovít, zootechnik, address hidden
 • Dalliová Lucia, študent, address hidden
 • Simekova Emilia, address hidden
 • Matisova Maria, terapetuka alternativnej mediciny, Teriakovce 108, 08005, Presov, SLOVAKIA
 • Polák Ján, kňaz, address hidden
 • Mgr. Víglaská Emília, Zdravotná sestra na MD, address hidden
 • MUDr. Víglaský Martin, address hidden
 • Mgr. Obšitník Lukáš, redaktor Postoy.sk, address hidden
 • Marcova Martina, studentka, address hidden
 • Ing Rajský Jám, učiteľ, address hidden
 • Ing. Rajská Anna, stavebná inžinierka, address hidden
 • Smolenova Lucia, Referent, address hidden
 • Ing. Horváth Marián, address hidden
 • Ing. Fillová Mária, technička, address hidden
 • mgr Baginová Katarína, učiteľka, address hidden
 • Ing Vass Jozef, elektroinžinier, address hidden
 • Mgr Beresova Maria, riaditeľka CVČ, address hidden
 • Schwarzová Mária, účtovníčka, Doľany 381, 900 88, Doľany, SLOVAKIA
 • David Veronica, address hidden
 • Ing. Gregorová Eleonóra, riaditeľka školy, address hidden
 • Ing. Štofirová Mária, sam. odborný referent, address hidden
 • Guttmanová Monika, address hidden
 • Mgr Pilatova Helena , address hidden
 • Ing. Skalos Ivan, compliance officer, address hidden
 • Hudáková Silvia, address hidden
 • RNDr. Kalužay Jozef, address hidden
 • Švedová Denisa, materská, Kríkova 2, 82107, Bratislava, SLOVAKIA
 • Mgr. Šveda Marián, finančný poradca, Kríkova 2, 82107, Bratislava, SLOVAKIA
 • Ing Bašo František, obchodný referent, address hidden
 • MUDr Bašová Oľga, lekár, address hidden
 • Fillo Marian, address hidden
 • Ing Pindroch Ondrej, elektronic designer, address hidden
 • Zámečník Tomáš, address hidden
 • Ing Jechová Eva, ekonom, address hidden
 • Vyhnánek Tomáš, address hidden
 • MUDr. Lazíková Zuzana, address hidden
 • mgr fillova martina, address hidden
 • chrtanova sabina, zdravotna sestra, address hidden
 • Ing. Ružbarský František, manager, address hidden
 • Cziborová Ingrida, administratíva, address hidden
 • Ing. Jurkovičová Elena, bankový úradník, address hidden
 • Jech Tomáš , Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00, Praha 7, CZECH REPUBLIC
 • Ing. Ďaťko Martin, bezpečnosť práce, address hidden
 • ing. Bargár Vratislav, bezpečnostný technik, address hidden
 • Ing Rusňáková Helena, address hidden
 • Merga Július, Transport and Customs Specialist, address hidden
 • Kubik Pavol, address hidden
 • Pjatak Slavomir, pilot, address hidden
 • Ing Mlynčeková Marcela, účtovníčka, address hidden
 • Krafcikova Diana, address hidden
 • PaedDr. Akimjaková Beáta , Vysokoškolský učiteľ , address hidden
 • PaedDr. Oravcová Marta , Rehoľná sestra , address hidden
 • Ing.PhD Orsagova Katarina, address hidden
 • Amrich Pavol, živnostník, address hidden
 • Lobotka Peter, vedecky pracovnik, address hidden
 • Udvardi Dusan, address hidden
 • Mgr. Kubík Peter, IT specialist, address hidden
 • Martinkovičová Elena, ekonom, address hidden
 • PhDr. Suríková Mária, address hidden
 • Mgr. Vavrová Zuzana, address hidden
 • Bc. Sokolovičova Anna, address hidden
 • PaedDr. Faltinová Daniela, riaditeľ školy, address hidden
 • RNDr. Michniaková Beáta, výskumník, address hidden
 • Kováč Štefan , študent, address hidden

Strana 7 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »» »»»