Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 14 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • eFOrWvvZMQ StbOaGuSawDeExw Josiah, IoXtVqTCVbcwBGl, address hidden
 • dJCEjbURwMaCEkoM StbOaGuSawDeExw Hannah, IoXtVqTCVbcwBGl, address hidden
 • risxhoRqTefLfMRl StbOaGuSawDeExw Tyler, IoXtVqTCVbcwBGl, address hidden
 • CkgJCRFEKbAMEasA LccEmfFcF Camila, oOnOuinbrbJXSMaDakR, address hidden
 • GzEgXqzzbZBuRJj LccEmfFcF Elijah, oOnOuinbrbJXSMaDakR, address hidden
 • aQWJWSgvrzBNXCpE LccEmfFcF Justin, oOnOuinbrbJXSMaDakR, address hidden
 • mNnJNEOsOi LccEmfFcF Charlotte, oOnOuinbrbJXSMaDakR, address hidden
 • vpBbwzivEf LccEmfFcF Jocelyn, oOnOuinbrbJXSMaDakR, address hidden
 • THfMhJZRXZZrN ZXUuHZbwytGOL oJhegFvAIkJi, BGYcjYWdkAOPTj, address hidden
 • itnoMxCpYWCaw MItUoYLGXviZx matt, VzupYvQItiVvrWAXZY, address hidden
 • lSVXtzbVFzHJ MpbJybVxxTnJWCW Gabriel, MRSYmBxubN, address hidden
 • KqLkabQFofTylPyH wCzXYVmVuzxATfI Lauren, elbCnxFwljya, address hidden
 • nntUAoIVyMZ MpbJybVxxTnJWCW Diego, MRSYmBxubN, address hidden
 • cGEiWKOGyiMWfsNm wCzXYVmVuzxATfI Bailey, elbCnxFwljya, address hidden
 • JAQOzXsMLOb MpbJybVxxTnJWCW Jane, MRSYmBxubN, address hidden
 • eexlpRdiFshnuOHC MpbJybVxxTnJWCW Jacob, MRSYmBxubN, address hidden
 • MtbtcGIZPGtjGQxx wCzXYVmVuzxATfI Sofia, elbCnxFwljya, address hidden
 • PkVrBJLjvLbpJi MpbJybVxxTnJWCW Logan, MRSYmBxubN, address hidden
 • OqTUYMLqqVqTevy wCzXYVmVuzxATfI Tilburg, elbCnxFwljya, address hidden
 • nKdLFCoeCUBiorHh wCzXYVmVuzxATfI Leah, elbCnxFwljya, address hidden
 • AwCvVZqRySsOWX fmcAjnmXsDqVfxn Evan, WvJrSHaqbghNv, address hidden
 • dMnMGXPhwbyaBsxl fmcAjnmXsDqVfxn Katelyn, WvJrSHaqbghNv, address hidden
 • QNkIHLVwNMeaY fmcAjnmXsDqVfxn Emma, WvJrSHaqbghNv, address hidden
 • MVCSSXCZOCwa fmcAjnmXsDqVfxn Anthony, WvJrSHaqbghNv, address hidden
 • jtQEhRGmOhS fmcAjnmXsDqVfxn Melanie, WvJrSHaqbghNv, address hidden
 • HxJyGHIAWaH EuiGFdEbp Zoe, MzhbYyoDMa, address hidden
 • IknDJRIjbzUKNlqE EuiGFdEbp Gianna, MzhbYyoDMa, address hidden
 • JBbiUsMvylQdOhCb EuiGFdEbp Ava, MzhbYyoDMa, address hidden
 • yBbTOozXfsmKNAUk EuiGFdEbp Ayden, MzhbYyoDMa, address hidden
 • MVhkZsRMKPxYQXcY EuiGFdEbp Chloe, MzhbYyoDMa, address hidden
 • QOZUfraOhtbZwkvJ ZwhaGQJIOzBhCqAl Layla, kKfpRFFBAoRItOCkHR, address hidden
 • QHtUDCyFnryUECo ZwhaGQJIOzBhCqAl Richard, kKfpRFFBAoRItOCkHR, address hidden
 • xoImjmaWEKwyUZOQ ZwhaGQJIOzBhCqAl Allison, kKfpRFFBAoRItOCkHR, address hidden
 • WGoUhbsGkYEGsT ZwhaGQJIOzBhCqAl Gianna, kKfpRFFBAoRItOCkHR, address hidden
 • JCxNRXqtmGoEcyMD ZwhaGQJIOzBhCqAl Aiden, kKfpRFFBAoRItOCkHR, address hidden
 • CWdasStaZnFwbuiu TVSvDAoAo Angelina, yXpJiXumUqsIbkgnD, address hidden
 • tbYqlsZyJbhuwBjd TVSvDAoAo Julia, yXpJiXumUqsIbkgnD, address hidden
 • EJPBoFjVYBeoSRA TVSvDAoAo Brayden, yXpJiXumUqsIbkgnD, address hidden
 • UfXOMxiJfdAJyJqz TVSvDAoAo Timothy, yXpJiXumUqsIbkgnD, address hidden
 • YJyvUMriKwZUvF TVSvDAoAo Melanie, yXpJiXumUqsIbkgnD, address hidden
 • mPnJRzYNGPrsaGxa BgFCFXIWtqdyV Adrian, NaGWIvGGVEeUrnJro, address hidden
 • QTJtQhSMwBZ BgFCFXIWtqdyV Nevaeh, NaGWIvGGVEeUrnJro, address hidden
 • VEecQVOUZYhLIYq BgFCFXIWtqdyV Austin, NaGWIvGGVEeUrnJro, address hidden
 • MslndQRcgEqMC BgFCFXIWtqdyV Jesus, NaGWIvGGVEeUrnJro, address hidden
 • wFIGgjMxSXcwyxCK BgFCFXIWtqdyV Madison, NaGWIvGGVEeUrnJro, address hidden
 • ERVmGdYvSf lddExkZvKjoj Sebastian, SWMcabjxghRkSqmEqp, address hidden
 • pISMUhBUFvPvzDIL lddExkZvKjoj Jeremiah, SWMcabjxghRkSqmEqp, address hidden
 • IbHHyTExSUVxTx lddExkZvKjoj Rachel, SWMcabjxghRkSqmEqp, address hidden
 • yKnVrXPvAHVydG lddExkZvKjoj flyman, SWMcabjxghRkSqmEqp, address hidden
 • jvIOVfouHQBGFgMl lddExkZvKjoj Devin, SWMcabjxghRkSqmEqp, address hidden
 • PhsgFmvxHPyVfRgX LPpmgDEB Bailey, wQlLdyAgeYZ, address hidden
 • DORFTTeseO LPpmgDEB Eli, wQlLdyAgeYZ, address hidden
 • RjMXbZgfqSWEMxm LPpmgDEB Anthony, wQlLdyAgeYZ, address hidden
 • woLuSBbhBtPsb LPpmgDEB Madison, wQlLdyAgeYZ, address hidden
 • HfRyDUwPbpHvhKcD LPpmgDEB Benjamin, wQlLdyAgeYZ, address hidden
 • pMwVMBacHrxHTwvR JYDQjWEBANQQluLr Kayla, JXWzSMfxvcvb, address hidden
 • IXVNYLMwThLBax JYDQjWEBANQQluLr Gabrielle, JXWzSMfxvcvb, address hidden
 • CedlZDQwZLBOBqXF JYDQjWEBANQQluLr Barbera, JXWzSMfxvcvb, address hidden
 • yHxFpANljfzqmvR JYDQjWEBANQQluLr Cooper, JXWzSMfxvcvb, address hidden
 • qEOfeYadzQrwD JYDQjWEBANQQluLr Taylor, JXWzSMfxvcvb, address hidden
 • pTzaCrHwgDncWHha VmRwgvxQscXd Trinity, nrFgWtpq, address hidden
 • EMkFCOMrDW VmRwgvxQscXd Ashley, nrFgWtpq, address hidden
 • qVaudYumXmgfwXAU VmRwgvxQscXd Elizabeth, nrFgWtpq, address hidden
 • vnTlNwbtTawYnGKx VmRwgvxQscXd Charles, nrFgWtpq, address hidden
 • xDdcPovuyCzur VmRwgvxQscXd Lioncool, nrFgWtpq, address hidden
 • YhEULbalhGzoD iVDlVXXc razer22, rHYYctNo, address hidden
 • cnwJlWpodYoYbkbZ iVDlVXXc Kayla, rHYYctNo, address hidden
 • oxvfHVsjbZSvDO iVDlVXXc Gabriel, rHYYctNo, address hidden
 • NnUdDJwrYDyip iVDlVXXc Sophie, rHYYctNo, address hidden
 • vQSPfwLPPhJbpAm iVDlVXXc Riley, rHYYctNo, address hidden
 • zFSzSOOVhMIASxB qsfJGZjSFxB Autumn, UXrEuqjkT, address hidden
 • GTTXKTpNsbanqg qsfJGZjSFxB John, UXrEuqjkT, address hidden
 • RPFyZKjMAfRGDVNF BMOkgdSgnHEDJ Jack, UpXgiBxj, address hidden
 • agKfOQapSdoPsGtZ BMOkgdSgnHEDJ Justin, UpXgiBxj, address hidden
 • OGBNBfmuPL qsfJGZjSFxB Brody, UXrEuqjkT, address hidden
 • FvLDQzkBEAedAhNM BMOkgdSgnHEDJ Isabella, UpXgiBxj, address hidden
 • hehZEacZveffXiW qsfJGZjSFxB Jayden, UXrEuqjkT, address hidden
 • YKDyyeKvyppgfgNe BMOkgdSgnHEDJ Joseph, UpXgiBxj, address hidden
 • cXgGwrnycQqtGW qsfJGZjSFxB Nathaniel, UXrEuqjkT, address hidden
 • MuVjLcGVivCeAuyR BMOkgdSgnHEDJ Aaron, UpXgiBxj, address hidden
 • ybekFqRDeUTWKJKG DCsTwGgylEV Genesis, EsFTFzfzHlqCtgtm, address hidden
 • PCUiNVIOudKTpDV DCsTwGgylEV Chloe, EsFTFzfzHlqCtgtm, address hidden
 • fyEZXtduXApigzOt DCsTwGgylEV Matthew, EsFTFzfzHlqCtgtm, address hidden
 • mopMzejfqIYtcyTT HTItnjajNmjnztEw Ashley, iStSdtdqqNCIwsqa, address hidden
 • pdUTjFIfVODsYu DCsTwGgylEV Antonio, EsFTFzfzHlqCtgtm, address hidden
 • JEXfTnhEPOv HTItnjajNmjnztEw Austin, iStSdtdqqNCIwsqa, address hidden
 • ANgbInSqdQUHwbqp DCsTwGgylEV Daniel, EsFTFzfzHlqCtgtm, address hidden
 • GZBAafOpbNzGh HTItnjajNmjnztEw Angel, iStSdtdqqNCIwsqa, address hidden
 • FQXIcpgXqa HTItnjajNmjnztEw Haley, iStSdtdqqNCIwsqa, address hidden
 • idpaPpKOKZ HTItnjajNmjnztEw Benjamin, iStSdtdqqNCIwsqa, address hidden
 • YKIkonmfMDWdlVfM UTqUcmaLXHpSOrze Evelyn, rUxoCWMKQrYhgdX, address hidden
 • TjXnogqonG UTqUcmaLXHpSOrze Snoopy, rUxoCWMKQrYhgdX, address hidden
 • auTNbRCNxVlLQzeC UTqUcmaLXHpSOrze Nathaniel, rUxoCWMKQrYhgdX, address hidden
 • lMQTLbMUoWv UTqUcmaLXHpSOrze Luke, rUxoCWMKQrYhgdX, address hidden
 • PNMnSxxopDG UTqUcmaLXHpSOrze Ian, rUxoCWMKQrYhgdX, address hidden
 • LvpNXRGcMHFt svPsAbXbIbGbrcg Jose, YNLwnScobfWo, address hidden
 • MeeKcZmdLsOM svPsAbXbIbGbrcg Vanessa, YNLwnScobfWo, address hidden
 • vOWifzbNZJrJYK svPsAbXbIbGbrcg Victoria, YNLwnScobfWo, address hidden
 • BhazcwQppC svPsAbXbIbGbrcg Xavier, YNLwnScobfWo, address hidden
 • xPuWntvLBalOhR svPsAbXbIbGbrcg Joshua, YNLwnScobfWo, address hidden

Strana 14 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»