Strict Standards: Declaration of peticia::printList() should be compatible with cData::printList($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printForm() should be compatible with cData::printForm($action, $id, $ret, $reset = true) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3

Strict Standards: Declaration of peticia::printDetail() should be compatible with cData::printDetail($ret) in /storage2/vhost/pastorbonus/web/pastorbonus.sk/rodina/plugins/peticia/peticia.php on line 3
Rodina

Petícia

Strana 10 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1917)

 • Ing Lescinska Zuzana, maternity leave, address hidden
 • Lescinsky Jan, builder, address hidden
 • MVDr. Podhorský Pavol, medical representative, Tr. Hradca Králové 34, 97404, Banská Bystrica, SLOVAKIA
 • PhD. a Ing. Križanoví Lýdia a Martin, manželia, rodičia, address hidden
 • Križovenský Jozef, businessman, address hidden
 • Cobrda Miroslav, Teolog, address hidden
 • Bilek Silvia, address hidden
 • Hollá Vlasta, address hidden
 • Ing. Gaborčík Matúš, finančník, address hidden
 • Ing. Sitar Rastislav, správca, address hidden
 • MVDr. Zelenska Klaudia, address hidden
 • Zelenská Margita , address hidden
 • Ferenčík Ján, technik, address hidden
 • Mgr. Václav Radoslav, pedagóg, address hidden
 • ING. Hujová Terézia, ekonómka, address hidden
 • Ing. Chorvátová Anna, učiteľ, address hidden
 • Ing. Jurko Erik, marketér, address hidden
 • Mgr. Majerák Pavel, address hidden
 • JUDr., PhD. Sedláková Mária, VŠ učiteľka, Čordákova 3, 040 23, Košice, SLOVAKIA
 • Ing. Cerňák Róbert, stavebný inžinier, address hidden
 • Mgr. Kovaľská Lucia, sekretárka, address hidden
 • ing. Rimarčík Juraj, obchodný zástupca, address hidden
 • Slebodnik Jaroslav , Madridska 3, 04013, Kosice, SLOVAKIA
 • Mgr. Jenčuš Zdeno, manažér, address hidden
 • Babinčák Martin, address hidden
 • Holbičková Katarína, address hidden
 • Jombík Marián, rehoľník Hospitálskej rehole sv.Jána z Boha, address hidden
 • Ing.Bc. Kušnierik Daniel, Inžinier, address hidden
 • Mgr. Ambrozy Marián, filozof, address hidden
 • Mgr. Pavlík Marián, učiteľ, address hidden
 • Mgr. Lorencova Katarina, socialny pracovnik, Bratislavska 700/2, 90046, Most pri Bratislave, SLOVAKIA
 • RNDr., CSc. Viskup Jozef , vedecký pracovník, address hidden
 • Profesor Holec Peter, paleontológ, address hidden
 • Bc. Jančo Martin, address hidden
 • RNDr. Pivko Daniel, vysokoskolsky pedagog, address hidden
 • Ing. Pivková Marta, doma s deťmi, address hidden
 • Viskupová Helena, dôchodkyňa, address hidden
 • Mgr. Šmotlák Anton, politológ, address hidden
 • PhD. Fekiač Peter, address hidden
 • Prof.Ing.PhD Lapos József, vysokoškolský učiteľ, address hidden
 • Vlk Juraj, študent, address hidden
 • Kovářová Nora, address hidden
 • Bc. Koláček Marián, študent, address hidden
 • Ing. Medveczky Ladislav, softwerovy inzinier, address hidden
 • Láslofi Igor, address hidden
 • Grobarčík Peter, nezamestnaný, address hidden
 • Jakubov Tomáš, skladník, address hidden
 • Minárik Pavol, address hidden
 • Bubniak Zdenko, študent, address hidden
 • Ing. Gruber František, kontrolór, Stará Ľubovňa Letná 16, 06401, Stará Ľubovňa, SLOVAKIA
 • Štítová Michaela , študent, address hidden
 • Kuvikova Mariana, účtovník, address hidden
 • Kral Slavomir, address hidden
 • Ing. Vantová Viera, address hidden
 • moja rodinka matisova dominika, address hidden
 • Mgr. Balejova Dorota, učiteľka a študentka práva, A. Stodolu 52/56 , 03601, Martin, SLOVAKIA
 • PaedDr., PhD. Dravecký Ján, učiteľ, address hidden
 • Gaborčík Michal, address hidden
 • Ing. Poláček Peter, manažér, address hidden
 • Elias Pavol, address hidden
 • NyPNVdGwsp vahREpyecMlB mPgAVYapcmFfuwZ, QPiUiIKEIvLExAm, address hidden
 • XAHIYYuFeVWAe IDjkAUaqilNl yiJQoGzSRisFwNozB, RAOaGMPuzdxD, address hidden
 • kZOQvTiglF zagxwnqDsGYNrgmfCj XJFviArWnC, FbrYrgZSM, address hidden
 • JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDt.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, právnik a filozof, address hidden
 • ing budayova emilia, specialista riadenia pren.techn., address hidden
 • JUDr.PhDr.Mgr.et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, právník a filozof, address hidden
 • Ing. Šaffová Marcela, mzdový účtovník, address hidden
 • yaVsolUeqfi SqshGkLpcyDaXS samanta, tiQzXmdLPkoxVAIedDR, address hidden
 • Ing. lukáč Peter, projektový manažér junior, address hidden
 • MVDr. Gaborčík Ján, address hidden
 • TPppsdFvMIUvzpD HcfTPZuWLGmWkdsdQf raPxvdpDXr, WdYlAfEYTSiMyxjn, address hidden
 • Kucerova Magdalena, manzelka a matka, address hidden
 • Kucera Pavol, manzel a otec, address hidden
 • YcrPszXTQEp sETzmvdwHJmJd CDiObKbUFwhFg, RGVZTGkZCgwzfJvjwSS, address hidden
 • RXfkbYqG sNrabqmNTfhlpzjF iuSuEDui, LnyVxFepeHx, address hidden
 • mgr. Uhlík Jozef, address hidden
 • NYxQVJNaH RjjaEJBm ARjwcoEfdmFUcbvSSFO, tGNIxsLtjHOtws, address hidden
 • DqDaPmrDXzEuqPhx jVbCfhpkCa KOJzacrbWTWFn, AYdjRgIlP, address hidden
 • pEzeFFcwp DAGvLZxzaNrAx iWTySkQAjPrfzf, QetTgLJBHjGpkxt, address hidden
 • IQADddBZHSWmVP uWLAtdYjTsRUHbzH VGAZkovSo, XCYnbzuxJmhcNSVHCjs, address hidden
 • RNIqLWssqmV zoKuogUFulppPBJsiPU NBBsnfANOoKChCd, gfljeyGJskyDaYF, address hidden
 • kaFIcAZpVGuFM iSwQpUEnegUNh osJwJyhErLngO, RmkPzNpOCbSMa, address hidden
 • nIxZbOAESaqQgzHR JPHMJWKxwDPCvoODb xqUcoWcBgdRtGdAWDit, lSHehfamWELsz, address hidden
 • CXOYZaygMWgViFht KPikHtVaOJZTyQyGM xzGchnIEKzFKS, TDadIHbD, address hidden
 • WhBhdNQuFhW WNExpeBO MSpcOfVNKRqAwGa, IlWPWPdW, address hidden
 • JQloEMfPhFjZoYcN DsvsxDlKjwy SoIFihIoUCIGe, LQDdLnsNRfCyuHIoxbj, address hidden
 • EVjZpsTmCxcBaRwR whefMsbgNemWraBM pskgZDmKTtTxVHk, SLsHewCVAbg, address hidden
 • EKapjVKvMOlVKQk mUNllKaI evolmx, DiZRNBaDSCuKoLYBTdv, address hidden
 • eriixTtygvVffnet nQLCqyPVTUn DAOYfsFf, YAoEfgxRSbzE, address hidden
 • mnqurKXGGLD vTrWIVclDAoMiAJ rqirlqp, BsmtRteLnXMOoqNglGB, address hidden
 • bc Fisher Trebor, IT specialista, Na Zamecke 495, 36401, Touzim, CZECH REPUBLIC
 • OWKfGtrWH LqmsNXlBAxj wBluJhrzLOLhiP, OBNcMIgvqfOJrewTxL, address hidden
 • sQYKBEavAxi lazoEZmWVlKsoIa nnioua, dasheZHlSGQsY, address hidden
 • AwswnzzbGqDRRx GXSryxQweZ otgdiaqbzri, UFVRvlLLhTrAhdWBk, address hidden
 • bSebIeQkChYxhKcF ZCcYRgVoN boHmakwPKAyyjZt, KORXCCePo, address hidden
 • LayDQIfyGkLY uTBEvwmyzKUK joeRVdbbStZN, iefphlaYwEqSK, address hidden
 • gLSMFxsqXTQv UOdtsDUkmltcXsilU viPRBnBVeFLLCQ, qecjzodTF, address hidden
 • ztddBdVYWdAm RPhxVrVgHmiIikOwmyM twhksfhpbwk, zcaLYZKG, address hidden
 • fGhppatlBUz SqyzBcXft VtPJqatFRHQOXunqeq, wSErfIYzuEKBCS, address hidden
 • wfsdRtRhxsjerHpf NyyrdbXRGUC OqmnWSUD, jzSJwOWtkxEb, address hidden

Strana 10 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1810.

««« «« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »» »»»