Petícia

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Novomeský Michal, študent, address hidden
 • futas marian, Casnik, address hidden
 • Harinek Ľubomír , student, address hidden
 • mrázová marcela, študent, address hidden
 • AUGUSTIN Ivan, student, address hidden
 • Šuranová Jana, PhD student, address hidden
 • petrasek pavol, address hidden
 • Luková Mária, študentka, address hidden
 • Petrášek Martin, address hidden
 • Klimacek Lukas, student, address hidden
 • Luková Alena , address hidden
 • Luka Drahomír, address hidden
 • Halčák Martin, kňaz, address hidden
 • Vöröšová Lucia, študentka, address hidden
 • Vöröš Marek, underwriter, address hidden
 • Murárik Štefan, študent, address hidden
 • Grigláková Ivana , student, address hidden
 • Grigláková Zuzana, učiteľ, address hidden
 • Dobešová Zuzana, študent, address hidden
 • Carna Martina, studentka, address hidden
 • Franekova Zuzana, učiteľ, address hidden
 • Kovacsova Jana, ucitelka NJ, address hidden
 • Chvostal Juraj, address hidden
 • Fapšová Zuzana, študnet, address hidden
 • Jančišin Cyril, address hidden
 • Petkova Maria, student, address hidden
 • Jurčová Katarína, zdravotná sestra, address hidden
 • Hrčková Zuzana, address hidden
 • Korecko Frantisek, address hidden
 • Šinál Jozef, živnostník, address hidden
 • kORMUTH JAN, 4/39 Sydney St. Rendwick , 2031, Sydney, AUSTRIA
 • Augustívová Monika, administratívny pracovník, address hidden
 • Domes Marek, address hidden
 • Danišová Monika, študent, address hidden
 • Kolarovic Andrej, vysokoskolsky pedagog, address hidden
 • Kolarovicova Katarina, address hidden
 • Sedlackova Andrea, address hidden
 • Pacalajová Laura, študent , address hidden
 • lauro andrew, študent , address hidden
 • Švidroňová Eva, študent, address hidden
 • Švidroň Miroslav, živnostník, address hidden
 • Strečková Anastázia, učiteľka, address hidden
 • Marhefkova Lenka, address hidden
 • Husár Vladimír , obchodník, address hidden
 • Pacigová Katarína , študentka, address hidden
 • Oravcová Milada, študent, address hidden
 • Augustínová Anna, address hidden
 • Kralovicova Maria, student, address hidden
 • Kopinec Rudolf, kňaz, Špitálska 15, 07101, Michalovce, SLOVAKIA
 • Nikolová Monika , Materská dovolenka, address hidden
 • Tužák Dominik, študent, address hidden
 • kormuthova anna, address hidden
 • Stachova Monika, študentka, address hidden
 • Augustín Michal, address hidden
 • Augustínová Eva, address hidden
 • Dravecký Peter, address hidden
 • Leitnerova Maria , address hidden
 • Petrovičová Lucia, študent, address hidden
 • Radič Stano, technik, address hidden
 • Hasáková Michaela, sociálny pracovník, address hidden
 • Baňasová Blanka, address hidden
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, address hidden
 • Hajduchová Mária, študent, address hidden
 • Chromík Anton, advocate, address hidden
 • Lovič Maroš, rimskokatolicky kňaz, address hidden
 • Beranek Iva, address hidden
 • Matijević Stjepan, Dugoratska 2, 10000, ZAGREB, CROATIA
 • Štampar Gordana, address hidden
 • Williams Nela Nada, address hidden
 • Mrs KOVACEVIC SNJEZANA, theologian, TRG A. SENOE 1, 31000, OSIJEK, CROATIA
 • Zamecnikova Alzbeta, sekretarka, address hidden
 • Richnavský Ján, študent práva, address hidden
 • dipl.oec brekalo marija, address hidden
 • Palfi Marijan, address hidden
 • Mária Danišová, účtovníčka, address hidden
 • Mgr. Mihokova Lucia, zivnostník, address hidden
 • Mgr. Bohačiaková Martina, učiteľ, address hidden
 • Bogutovac Tatjana, Terezija, address hidden
 • Ing. Palitefka Roman, vývojár, address hidden
 • Macák Daniel , student, address hidden
 • Macák Michal, študent, address hidden
 • Dipl.ing. Mgr. Hraska Alfonz, address hidden
 • Ing. Kosticky Juraj, address hidden
 • Mgr. Bakosova Katarina, address hidden
 • doc. Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, address hidden
 • Ing. Leskova Emilia, vedecký pracovník, address hidden
 • Mgr. Baňovič Ľudovít, katolícky kňaz, Národná 86, 90002 , Modra, SLOVAKIA
 • Mgr Dluhý Rastislav, kňaz, address hidden
 • Mgr. Kevický Michal, kazateľ, address hidden
 • Mgr Šebeňová Ľubica, učiteľka, address hidden
 • Hanakovičová Monika, address hidden
 • Mgr Čelková Alica, pedagóg, , address hidden
 • Dr Kormanec Jan, scientist, address hidden
 • Sirkovský Vojtech, Kazateľ, Ambroseho 13, 851 02, Bratislava, SLOVAKIA
 • Tkáčová Mária, študent, Fučíkova 404/40, 08701, Giraltovce, SLOVAKIA
 • Tarina Roman, obchodný inžinier, address hidden
 • Dipl.-Ing. Májek Martin, Project Officer, address hidden
 • Mgr. Hanák Jozef, address hidden
 • Ing Durkovic Andrej, Programator, address hidden
 • Mgr. Kollarova Martina, financny kontrolor, address hidden

Strana 1 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»