Signatári protestu

Strana 2 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Jukic Zeljka, nezverejnená adresa
 • Hořák Petr, dôchodca, nezverejnená adresa
 • Mgr. Pribelova Adela, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, nezverejnená adresa
 • Mag. Chvojka Pavel, nezverejnená adresa
 • JUDr. Krčmárová Barbara, Právnik, nezverejnená adresa
 • Kucharova Beata, financial controler, Rozkvet 2078/167-20, 01701, Povazska Bystrica, SLOVAKIA
 • Kellárová Veronika, Produc manager, nezverejnená adresa
 • Ing Gažo Jozef, ekonom, nezverejnená adresa
 • mgr. wagner roland, pedagog, nezverejnená adresa
 • Mgr Pisarovic Jane , teacher, Majernikova 56, 84105, Bratislava, SLOVAKIA
 • Ing Pisarovic Peter, geodet, nezverejnená adresa
 • Bc. Miškovová Ivana, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Bízik Ján, Bôrická cesta 103, 010 01, Žilina, SLOVAKIA
 • Polakova Andrea, nezverejnená adresa
 • krestan landorius jan, nezverejnená adresa
 • Kovacik Tomas, student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Škovierová Mária, SŠ učiteľ, nezverejnená adresa
 • Franeková Mária, študentka, nezverejnená adresa
 • Gradoš Juraj, redaktor, nezverejnená adresa
 • Kanuch Peter, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Ing. Dubovsky Ludovit, student, nezverejnená adresa
 • BA(Hons) Vojcik Marek, Zdravotna sestra, nezverejnená adresa
 • Ing. Hanuš Peter, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hanušová Lucia, nezverejnená adresa
 • Sabo Matej, nezverejnená adresa
 • Lešak Peter, študent, nezverejnená adresa
 • / filo radoslav, student, nezverejnená adresa
 • Mr Symes Colin, Minister of the Gospel, nezverejnená adresa
 • Mackuliak Jan, skladnik, nezverejnená adresa
 • Kováč Peter, nezamestnaný, nezverejnená adresa
 • Bíziková Katarína, učiteľka MŠ, Bôrická cesta 103, 01001, Žilina, SLOVAKIA
 • Žilinská Zuzana , na MD, nezverejnená adresa
 • doc. Žežula Ivan, nezverejnená adresa
 • Ďurove Petra, študentka, nezverejnená adresa
 • Pauliny Martin, student, Farského 16, 85101, Bratislava, SLOVAKIA
 • Michal Rastislav, nezverejnená adresa
 • Horváthová Jana, lawyer, nezverejnená adresa
 • Topor Peter, nezverejnená adresa
 • Urbanova Vieroslava, student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kudláč Peter, catholic priest, nezverejnená adresa
 • Števkov Ján, ošetrovateľ, nezverejnená adresa
 • Krajčirovič Pavol, mechanik MaR, nezverejnená adresa
 • Jerušková Ivana, študent, nezverejnená adresa
 • Libantová Barbara, študent, nezverejnená adresa
 • Šeregiová Dorota, študent, nezverejnená adresa
 • bc Mestanova Lenka, student, nezverejnená adresa
 • Strestikova Petra, v domacnosti, nezverejnená adresa
 • Ing. Durec Pavol, technik, nezverejnená adresa
 • Hayden Pavol, Rozpočtár, nezverejnená adresa
 • pan visnovec Marian, chemik, nezverejnená adresa
 • Michalková Viera, nezverejnená adresa
 • Michal Juraj, nezverejnená adresa
 • Ing.arch. ZÁBORSKÝ Vladimír, architekt, nezverejnená adresa
 • PhDr. Kačinová Viera, nezverejnená adresa
 • RNDr. Jantáková Katarína, redaktorka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Grenčík Ján, nezverejnená adresa
 • Ing. Lazíková Mária , ekonóm, nezverejnená adresa
 • Mr. Pavlin Tomislav, nezverejnená adresa
 • RNDr.Ing. Dobešová Marcela, podnikateľka, Riečna 481/10, 013 13, Rajecké Teplice, SLOVAKIA
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, nezverejnená adresa
 • Brumnić Andrea, graduated economist, nezverejnená adresa
 • Ing. Dvorská Marta, audítorka, nezverejnená adresa
 • Varnica Dalibor, economist, nezverejnená adresa
 • Vaniš Saša, economist, nezverejnená adresa
 • Ing. Lehocká Elena, o. z. MEDIATRIX, nezverejnená adresa
 • Bc Wagnerová Jana , pôrodná asistetnka, nezverejnená adresa
 • Dr. Markuš Štefan , tajomník Rady Cirkvi bratskej v SR, nezverejnená adresa
 • Galisova Viera, referentka, nezverejnená adresa
 • Dedíková Martina , nezverejnená adresa
 • Dírerová Barbora, referentka, nezverejnená adresa
 • M.Div. Poloha Slavomír, kazateľ, nezverejnená adresa
 • BC Beňa Štefan, koordynátor projektov, nezverejnená adresa
 • . Papaianopol Alin, ., nezverejnená adresa
 • Dott Mruk Alexandra, nezverejnená adresa
 • Mgr. Rybnickova Veronika, Ucitelka, nezverejnená adresa
 • Evin Štefan, kazateľ Cirkvi bratskej, nezverejnená adresa
 • tarana ondrej , nezverejnená adresa
 • Ing. Toth Stefan, nezverejnená adresa
 • Kuzmova Eva, asistent, nezverejnená adresa
 • ThLic Michalíček Martin, katolícky kňaz, nezverejnená adresa
 • Mgr. Jurčo Martin, duchovný, nezverejnená adresa
 • Mgr. Miliczki Ondrej, salezián, nezverejnená adresa
 • Mgr. Senkova Katarina, ucitelka mat-chem, nezverejnená adresa
 • Ing., CSc. Machajdik Daniel, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Garbiar Milan B., nezverejnená adresa
 • PaedDr. Domiková Júlia, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Žarnay Štefan, psychológ, nezverejnená adresa
 • Trnovec Benedikt, medical student, nezverejnená adresa
 • Machajdík Ján, Študent, nezverejnená adresa
 • Dr. Ban Jan, Analytik, nezverejnená adresa
 • Ing. Buzogáň Jaroslav, technik, nezverejnená adresa
 • Ing. Banova Judita, matka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Pozsárová Anna, nezverejnená adresa
 • Butašová Mária, nezverejnená adresa
 • MD Wallenfels Ivan, lekár, nezverejnená adresa
 • Trnovcová Terézia, studentka , nezverejnená adresa
 • Ing.arch. Komrska Jan, vysokoškolský učiteľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Zibalová Mária, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Beňo Michal, študent, nezverejnená adresa

Strana 2 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 »» »»»