Signatári protestu

Strana 5 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Mgr Ignačák Ján, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hankovská Andrea, asistentka generálneho riaditeľa, nezverejnená adresa
 • Mgr. Belák Milan, SZČO, nezverejnená adresa
 • Hankovská Ivana, nezverejnená adresa
 • Hankovská Štefánia , matka, nezverejnená adresa
 • Hankovský Milan, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vlčko Karol, Učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing Neupauer Marek, IT developer, nezverejnená adresa
 • Oravcova Maria, admin.pracovnik, nezverejnená adresa
 • Ing. Lauko Ján, Finančný poradca, nezverejnená adresa
 • Ing. Beleš Miroslav, stavebny inzinier, nezverejnená adresa
 • Mgr. Čutková Ľubomíra, nezverejnená adresa
 • Ing.Mgr. Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, nezverejnená adresa
 • Chalanyova Lucia, nezverejnená adresa
 • Ing. Hučko Jozef, konatel, Mladeze 32, 05801, Poprad, SLOVAKIA
 • Mgr. Mesároš Miloš, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hrbcek Stefan, katolicky knaz, nezverejnená adresa
 • Hutirová Alžbeta, SZČO, nezverejnená adresa
 • Bc. Vojtech Rastislav, agent cestovnej kancelarie, nezverejnená adresa
 • Géze Peter, student, nezverejnená adresa
 • Žilincová Katarína , študent, nezverejnená adresa
 • Murcko Filip, študent, nezverejnená adresa
 • Hajabac Jan , nezverejnená adresa
 • Dr Ušák Václav, lékárník, nezverejnená adresa
 • Brišáková Katarína, študent, nezverejnená adresa
 • Škvorcová Mariana, študent, nezverejnená adresa
 • Forgáčová Magdaléna, študent, nezverejnená adresa
 • Dubecky Tomas , Predajca, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Slotka Róbert, nezverejnená adresa
 • Halčín Andrej, nezverejnená adresa
 • Mgr. Lunterová Katarína, materská, nezverejnená adresa
 • Ing. Lunter Pavol, nezverejnená adresa
 • ThDr. Novotný Štefan , kňaz, vysokoškolský pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr. Mravcova Katarina, psycholog, nezverejnená adresa
 • Lesko Peter, student, nezverejnená adresa
 • Kopčíková Eva, Student, nezverejnená adresa
 • Ing Oriešek Juraj, nezverejnená adresa
 • Šupolová Oľga, študent, nezverejnená adresa
 • Grič Michal, Programator webovych aplikacii, nezverejnená adresa
 • Černák Marek, nezverejnená adresa
 • Ing. Striešková Janka, nezverejnená adresa
 • Malina Martin, študent, nezverejnená adresa
 • Strizenec Michal , nezverejnená adresa
 • Špiláková Zuzana, študentka, nezverejnená adresa
 • Bobeková Lýdia, študentka, nezverejnená adresa
 • Ing. Savko Jozef, programator, nezverejnená adresa
 • Siskova Emilia, assistant, nezverejnená adresa
 • Ing Polakovicova Emilia, accountant, nezverejnená adresa
 • Nizner Pavol, nezverejnená adresa
 • Madajová Miriama, študent, nezverejnená adresa
 • Blaško Štefan , obchodný manažér, nezverejnená adresa
 • Pajtasova Jana , nezverejnená adresa
 • Kováč Martin, študent, nezverejnená adresa
 • Šumichrastová Mária, student, nezverejnená adresa
 • Oboňová Mária, nezverejnená adresa
 • Resutik Pavel, nezverejnená adresa
 • Kovacova Eliska , nezverejnená adresa
 • Magurova Anna , nezverejnená adresa
 • Hoppanová Zlatica, študentka, nezverejnená adresa
 • Hamracek Rastislav, nezverejnená adresa
 • Dr Kugler Martin, journalist, nezverejnená adresa
 • Zelenajova Zuzana, student, nezverejnená adresa
 • Launerova Zuzana, student, nezverejnená adresa
 • Gilan Andrej , študent, nezverejnená adresa
 • Mgr Cavassa Bicerra Romina, nezverejnená adresa
 • Ďurkovský Marcel, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kepkova Zbigniewa, ucitel nab., nezverejnená adresa
 • Ďurkovská Valéria, nezverejnená adresa
 • Mr. Spooner Michael, student, nezverejnená adresa
 • Sr. Dzamova Alma Mária, studentka, Hertela 233, 028 01, Trstená, SLOVAKIA
 • Mgr. Kicera Tomas, assistant, nezverejnená adresa
 • Mgr. Púček Jozef, Teacher, nezverejnená adresa
 • Ćurković Mate, nezverejnená adresa
 • Vaško Juraj, skladník, nezverejnená adresa
 • Vašková Mariana, zdravotná sestra, nezverejnená adresa
 • Kubusová Lýdia, pomocná kuchárka, nezverejnená adresa
 • RNDr. Brindakova Silvia, mikrobiolog, nezverejnená adresa
 • Brinďáková Lubica, nezverejnená adresa
 • Gašparovič Martin, muž, nezverejnená adresa
 • Mgr. Gurková Jana, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Sirota Miloš, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Smrtnik Ladislav, dobrovolnik verejnoprospesnej organizacie, nezverejnená adresa
 • brandoburova alena, uctovnik, nezverejnená adresa
 • Bc. Krak Peter, nezverejnená adresa
 • Sedlák Peter, Študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Korený Jozef, Obchodný zástupca, Okoličné 4, 03104, Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
 • Pani Kurek Biljana, Mama, nezverejnená adresa
 • Straka Martin, student, nezverejnená adresa
 • Ing.arch. Stupka Erich, architekt, nezverejnená adresa
 • zemjanek tomas, student, nezverejnená adresa
 • Ing. Bocko Štefan, doktorand, Kuzmányho 9, 03401, Ružomberok, SLOVAKIA
 • Púčeková Lenka, nezverejnená adresa
 • Púčeková Veronika, nezverejnená adresa
 • Ing Klas Miloš, NGO, nezverejnená adresa
 • Solčanská Alžbeta, nezverejnená adresa
 • sipos roman, student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Rakus Michal, Programator, nezverejnená adresa
 • Mikula Peter, student, nezverejnená adresa
 • Zámečníková Martina, študentka-maturantka, nezverejnená adresa
 • Bc. Janeček Martin, student , nezverejnená adresa

Strana 5 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» »»»