Signatári protestu

Strana 6 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Mgr. Filipáková Marianna, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Krajčíková Jana, nezverejnená adresa
 • Nipča Marek, nezverejnená adresa
 • MVDr. Slamka Peter , Finančný maklér, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kubišová JANA, učiteľka, nezverejnená adresa
 • MGR DEKET PETER, TECHNIK CNC, nezverejnená adresa
 • Danišová Zuzana, študentka, nezverejnená adresa
 • Fazika Zdenek, vodic, nezverejnená adresa
 • Fazikova Erika, asistentka-materska dovolenka, nezverejnená adresa
 • Schramm Tomáš, študent, nezverejnená adresa
 • Vnencak Marek, nezverejnená adresa
 • Šlenker Marek, nezverejnená adresa
 • ing Gálfyová Katarína, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Páterek Jakub, nezverejnená adresa
 • Nitka Rudolf, muž, nezverejnená adresa
 • Mgr Spišiaková Ivana, ucitelka, nezverejnená adresa
 • Gézeová Katarína, nezverejnená adresa
 • Gézeová Mária, nezverejnená adresa
 • Mgr. Nagy Peter, katolícky kňaz, nezverejnená adresa
 • KAPICAKOVA MAGDALENA, STUDENT, nezverejnená adresa
 • Jašková Jana, 3tudent, nezverejnená adresa
 • Žiaková Magdaléna, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Káčerová Renáta, opatrovateľka, nezverejnená adresa
 • Káčer Martin, študent, nezverejnená adresa
 • Káčer Marián , štátny zamestnanec, nezverejnená adresa
 • Káčer ml. Marián , invalidný dôchodca, nezverejnená adresa
 • Rehák Radovan, grafik, nezverejnená adresa
 • Ing. Strečanský Marcel, software developer, nezverejnená adresa
 • Mgr Loncko Michal, doktorand, nezverejnená adresa
 • Mgr. Michniak Daniel, vedecký pracovník, nezverejnená adresa
 • Mgr. Sarisska Gabriela, nezverejnená adresa
 • Beluško Martin , reštaurátor, nezverejnená adresa
 • Ing. Belušková Soňa, odborný radca, nezverejnená adresa
 • Malinová Mária, účtovníčka, nezverejnená adresa
 • ing. Šipulová Alžbeta Šipulová, energ.-fin.poradca, nezverejnená adresa
 • MRS FILIPJAK TIRONI JADRANKA, GRADUATE ECONOMIST, nezverejnená adresa
 • Ing., DrSc. Kovac Pavol, vyskumnik, nezverejnená adresa
 • Ješko Tomáš, elektrotechnik, nezverejnená adresa
 • Ing. Murček Juraj, systemový technik, nezverejnená adresa
 • Zakova Daniela, produkcna, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bašistová Renáta, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Marton Pavol, Programator, nezverejnená adresa
 • Ing. Habala Rastislav, softvérový špecialista, nezverejnená adresa
 • Majeríková Jana, študentka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Rigasova Monika, učitelka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vojčík Herbert, programátor, Čárskeho 8, 040 01, Košice, SLOVAKIA
 • Binder Viktor, nezverejnená adresa
 • Pištová Veronika , nezverejnená adresa
 • Plavčan Jozef, študent, nezverejnená adresa
 • Šramko Martin, nezverejnená adresa
 • Mag. Galgóczi Rudolf, Priest, nezverejnená adresa
 • Bencová Ľudmila, obchodný referent, nezverejnená adresa
 • Ing Vojtas Juraj, Sales Consultant, nezverejnená adresa
 • Ing. Balážová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Broz Martin, nezverejnená adresa
 • Mazurova Mária, student, nezverejnená adresa
 • Korytar Richard, fyzik, nezverejnená adresa
 • Imrišková Mária, nezverejnená adresa
 • Verešová Anna, sociálna pracovníčka, nezverejnená adresa
 • studentka Štofaňáková Katarína, študentka, nezverejnená adresa
 • Tomekova Zuzana, asistentka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Schwarz Mário, doktorand, nezverejnená adresa
 • bc. Chochula Jakub, študent, nezverejnená adresa
 • Vaš Viliam, študent, nezverejnená adresa
 • PhDr. Domsová Jana, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Podolinská Barbora, nezverejnená adresa
 • Ing Berthotyová Ida, English teacher, nezverejnená adresa
 • Fedakova Ingrid, ucitelka MS, nezverejnená adresa
 • bc. tuzinsky ivan, student, nezverejnená adresa
 • Mgr Proks Andrej, dispatcher, nezverejnená adresa
 • Snopko Pavel , nezverejnená adresa
 • Zoričáková Andrea, bankový pracovník, nezverejnená adresa
 • Krištofóry Tomáš, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Kalafut Igor, nezverejnená adresa
 • MUDr. Gerova Magdalena, Lekarka, nezverejnená adresa
 • Ing. Gero Jan, Projektovy manazer, nezverejnená adresa
 • Tomaščíková Zuzana, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Juščák Ján , učiteľ , nezverejnená adresa
 • Lašo Marek, človek, nezverejnená adresa
 • ing Krajčovič Peter, lesný inžinier, nezverejnená adresa
 • Neupauer Fero, nezverejnená adresa
 • Eibenová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Ing. Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801, Trstená, SLOVAKIA
 • Bulejová Anežka, študentka, nezverejnená adresa
 • Ing. Bagiová Angela, ekonóm, nezverejnená adresa
 • Gottlieberova Irena, marketing manager, nezverejnená adresa
 • Mgr. Pobežalová Veronika, riaditeľka školy, nezverejnená adresa
 • Šimeková Dorota , prekladateľka, nezverejnená adresa
 • Ing. Osadsky Jan, Programator, nezverejnená adresa
 • Bc Hronco Stefan, student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Florián Tomáš, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Mišáková Andrea, pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr. Cehuľa Marián, podnikatel, nezverejnená adresa
 • ThLic. Cehuľová Ľubomíra , teolog, nezverejnená adresa
 • Olejár Lukáš, študent, nezverejnená adresa
 • Kordosova Marcela, ekonom, nezverejnená adresa
 • Pekaríková Zuzana , nezverejnená adresa
 • Šramko Andrej, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bederková Magda, nezverejnená adresa
 • Ing. Filipčík Peter, elektrotechnik, nezverejnená adresa

Strana 6 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» »»»