Podporujúce organizácie

Organizácie podporujúce protest a manifestáciu Tradičná rodina - nádej a budúcnosť Európy.
Súhlas k uverejneniu Vašej mimovládnej organizácie pošlite na info@pastorbonus.sk.